Bugün 21 Mart 2023 Salı, havada aşk kokusu var!

Yalçın Küçük Sözleri

 • Hocalarıma büyük şükran duyuyorum, lisedekilere de üniversitedekilere de. Ama bir üniversite ne demektir biliyor musun? Ben eğer üniversiteyi birincilikle bitirdiysem, ben bugün bu hale geldiysem, bu, üniversite kantinindeki yoldaş öğrenci arkadaşlarımın katkılarıyla oldu. Beni onlar yetiştirdi.
 • Anayasanın, karakollardaki yangın talimatnamesinden daha kolay değiştirilebildiği bir iklimdeyiz, seçim hukuku bir pabuççu muştasıdır.
 • Pkk pkk diye diye Barzani'ye devlet kuruyoruz.
 • Sovyet düzeni kendi içinden ve ideolojik zaaf nedeniyle çöktü. Türkiye Cumhuriyeti, kendi içinden, ideolojik nedenle çökmektedir.
 • Üniversitedeki profesörlerin, öğrencilerinden cahil oldukları bir aşamadayız.
 • İster imam nikahı olsun, ister kilisede tamamlansın ve ister laik yerel yöneticiler tarafından imzalansın, nikah, bir borçlar hukuku sözleşmesidir.Temelinde birlikteliği başlatmak değil, sürekliliğini güvence altına almak var.
 • Araştırmalarım, beni bu iddianın kaynağına götürmüştür. isyan sırasında, Tkp adına, moskova'daki basit bir basın açıklaması kaynaktır. bu iddia önce Moskova ve sonra da Ankara'da benimsenmiştir; Moskova, o sırada değerli müttefiki Türk Devleti'ni destabilize edecek bir hareketin, zamanın emperyalist lideri Londra'ya yarayacağına hükmetmiştir, bu hüküm yanlış değildir. Ancak bu doğru çıkarımdan, istidlal yoluyla, Sait'in casusluğuna geçmek, doğru mantık olmamaktadır.
 • Plütokrasinin altmışlı ve yetmişli yıllardan korkusu, Cumhuriyet'ten korku olmuştur.Asıl yıkmak isteyen, plütokrasidir.Yıkıcıları, yarattılar.
 • Çocuk kadar yaratıcı, çiçek kadar kırılgan, kadın kadar patlamaya hazır; işte o devrim'dir.
 • Ütopya, aklın egemen duvarlarını yıkabilmektir.
 • Doğrular, güçlü yürüyüşler içindir.
 • Aşkın kaynağı sonsuzu görebilmektir.
 • Kin, insana akıllı işler yaptırıyor.
 • İnsanlık hep kendisini arayan bir serüvendir.
 • Yaşamak ise ancak serüven olduğu zaman yaşamaya değerdir.
 • Ölüm, son derece teorik'tir. İntihar, eylemsiz ölüm'dür.
 • Korkana, korkuyu ve haine ihaneti anlatmak imkansızdır.
 • Kurtuluş hep umulmadık zamandadır.
 • Dünya, yirminci yüzyılın orta çağını yaşıyor.(1985)
 • Güven ve irade, ne yazık, pratikten ve dıştan geliyor.
 • İnsanın gelişmesi, Tanrı'yı içinden çıkarıp yerine aklı koymasıdır.
 • İnsanın gelişmesi, kendisini sevmenin yerine karşı cinsi koymasıdır.
 • Yönetici için korkutma şiddetin kendisinden daha etkilidir.
 • Solcu aydın, serseri aydın ile hesapsız delikanlının birleşimidir.
 • Sol, Marksizm'den öncedir.
 • En muhteşem aşk sözleri bizde! ~ WWW.LOVE.GEN.TR ~
 • Ya ufukları küçülüyor ya da küçük ufuklular büyüyor.
 • Yozluk, ideolojik planda, bir yanlışlıklar kokteylidir.
 • Cumhuriyet ile sofuluk birbirinin düşmanıdırlar.
 • Marksizm bu topraklarda biterse dünyada biter.
 • Baskı, candan çok beyni hedef alıyor.
 • Şiddet bir ideolojiyi yerleştirmek içindir.(1986)
 • Kap-kaç, mülkiyete karşı, bir düşük yoğunluklu isyandır.
 • Edebiyat, toplumda, davranış bağlarını kuran düzendir.
 • Felsefe, kuşku; politika, ret ile başlar.
 • Felsefe, mekanı boşluk, hedefi sonsuzluk olan, bir bilgi serüvenidir.
 • Tarihimizi zenginleştirdim, geleceğimizi bütünleştirdim.
 • Beni çıkartın, son 40 yılda Türkiye'de hiçbir ciddi tartışma kalmaz!
 • Ne manda kahramanlarımız ne de manda hainlerimiz var.
 • Kafkasya'yı kemalistler sovyetize ettiler.
 • Musul'u çok kolay verdik, Hatay'ı çok kolay aldık.
 • Türkiye'yi dar kemalizmle kurtaramazsınız.
 • Tekelokrasi en despotik rejimdir ve orada korku, motordur.
 • İç savaşları dış savaşlardan ayırmak sanıldığı kadar kolay olmamaktadır.
 • Soldaki iç savaş, aynı zamanda, sabetayizmin iç savaşı'dır.
 • Evlilik, en gizli özel mülkiyettir.
 • Nikah, sevginin tükeneceği korkusudur.Bu nedenle, sevgiyi tüketmedir.
 • Sorumluluğundan kaçmak; insanın kendisine ihaneti oluyor.
 • İtiraf, yüksek hızda çözülmedir.
 • Tekelsi düzen şizofren yurttaşlar fabrikasıdır.Egemenliğini, yurttaşlarını şizofren yaparak sürdürebiliyor.
 • Soramayan toplum cansızdır.
 • Ortalama tüketici, önce kendisini tüketen'dir.
 • Doğru peşinde koşmak, bir savaşa razı olmak anlamındadır.
 • Eylülizm, Türkiye'de İslam'ın altın çağıdır.
 • Kemalizm'i biz icat ettik."Biz" ellili yılların eylemcilerini anlatmaktadır.
 • 12 Eylül Kemalizm'in reddidir.
 • Yüksek komutanlar, Kemalizm'i çökerttiler.
 • Altmışlı yıllarda teğmen olanlar şimdi orgeneral'dirler. Karşılarında gençlikleri var.
 • Bozanlar bozuluyorlar. İslamlaştıranlar, İslam öncesi döneme koşuyorlar.
 • Faşizme tırmanış ve laisizmden kopuş el eledir.(1976)
 • Türkiye 'de faşizmin kütle temeli, ancak İslam'a dayanılarak yaratılabilir.(1976)
 • Tampon devlet" olarak kurulmak, çöküş ile katolik nikâhı kıymaktır.
 • Tarihini değiştiremeyenler, talihini değiştiremezler.
 • Tanzimat aydını saftır, Meşrutiyet aydını eklektik ve ödüncüdür, İdare-i Maslahatçı.
 • Her büyük devalüasyon Türkiye'de rejim değişikliğine neden olur.
 • Türkiye'de ve Malezya'da dinselleştirme, ilahi huzur değil, fabrika huzuru içindir.
 • Kemalizm bizi ileriye götüremez.Biz Kemalizm'den geri düşmeyiz.
 • Hamidizm'den iki yol çıkar.Biri, Kemalizm ve diğeri Enverizm'dir.
 • Dünya Yahudiliği'nin Filistin'e yerleşmesi Sultan Hamid zamanındadır.
 • Hamid, bir politika okulu'dur ve soğukkanlı incelemeden bugünü anlamak zordur.
 • Sosyologlar hiç bir şey bilmezler.
 • Halil Berktay tarihçiyse ben de Marilyn Monroe'yum
 • Doğan Hızlan yazarsa ben de Nicole Kidman'ım.
 • Ben bir imalat hatasıyım.
 • Politikada "yenilgi", bilimde "yanlış" en büyük öğretmendir.
 • Popülizm artı Ampirizm eşittir köylü kurnazlığı.
 • Çok duygusal ve dokunaklı sevgi sözleri için... ~ WWW.LOVE.GEN.TR ~
 • Bilim, basit ipuçlarından büyük sistemlere uzanan bir kurgudur.
 • Türkiye için, Avrupa, bir bataklıktır.
 • Teorik geleneği olmayan aydın bukalemun özelliği gösterir.
 • İnsan, başkasını beğenirken, kendinde olanı beğenir.
 • Sevginin kaynağı ortaklıktır. Sevmek, bir başkasını geliştirmektir.
 • Sevgiyi sosyalizmden çıkarmak, insanı sosyalizmin dışına itmekle birdir.
 • Yürüyemeyen, yürüyene kin duyar.Dönek dönmeyene saldırır.
 • Aşk, devrim, bilim, ayrıntıdadır.
 • Despotizm ile irtica el eledir.Birisi varsa diğeri mutlaka oradadır.
 • Devlet, bir durumdur ve demokrasi, bir devlet durumudur.
 • Ben, bana demokrat denilirse bunu küfür sayıyorum.Ben demokrat değilim.
 • Yürek, aklın özgürlüğüdür.
 • Pamuk, Türkiye nüfusu içinde yazar olacak en son birkaç kişiden birisidir.
 • Her devrim, bir yeni bilgi teorisidir.
 • Dil ve bilim, insanlığın en büyük ve en yaratıcı iki basitlemesidir.
 • Politika, iki düşman toprak arasındaki mayın tarlasında danstır.
 • İlericilik, yeniliğe düşman halkı yenilikçi yapma mücadelesidir.
 • Aydın, aklıyla ve inatla mücadele eden insan'dır.
 • Aydın yaratmaya yönelmeyen aydın düşmanlığı gericiliktir.
 • Musul alınmazsa, Diyarbekir verilir.
 • Kapitalist düzende devlet, kapitalistlerindir.Tekelli düzende, tekeller devletindir.
 • Eylülist darbe, tekelli düzeni temel renk ve çizgi yapma operasyonudur.
 • Yoğunlaşmış düşünce eylemdir. Yoğunlaşmış eylem teori.
 • Tekelli düzende dünyanın her yanında büyük basın devletleşmiştir.
 • Nazım Hikmet Ran'in düz yazıları hiçbir şeydir.
 • Seçme Sözler sayfamızda daha birçok düşünür, ünlü, yazar ve sanatçının sözleri bulunuyor! Bir sonraki sayfamızda Yannis Ritsos Sözleri bulabilirsiniz.
 • Başka bir Yalçın Küçük sözü ekle;

Toplam 3 sayfa, 1. sayfadasın: 1, 2, 3, Sonraki

Yorumlar

Henüz kimse tarafından yorum yapılmamış.

Yorum Yaz

Adınız:
Mesajınız:
 

Love.GEN.TR, Aşk ve Sevgi Sitesi
Tüm Hakları Saklıdır © 2004 - 2021