Bugün 16 Nisan 2024 Salı, tüm aşk şarkıları sana gelsin!

Platon Sözleri

 • Cesaret, tehlike karşısında akıl ve zekanın kullanılmasıdır.
 • Akıl noksanlığı iki türlü olur: Biri delilikten, öbürü cahillikten.
 • Beden terbiyesi ruhu eğitmek içindir. Bedenlerin doğrulup düzelmesi ruhun doğrulup düzelmesini sağlar.
 • Kötülüğün yolu yakındır kolay ulaşılır ona. İyiliğin önüne ise alınteri ve vicdanı koymuştur Tanrı.
 • Devlet işleri içten gelen bir sevgi, edep ve kamil akıl ile yürütülmezse onun sonu ÇÖKÜŞ ve YOK OLUŞTUR.
 • Bilge insanlar konuşurlar çünkü söyleyecek bir şeyleri vardır. Aptal insanlar konuşurlar çünkü bir şey söylemek zorundadırlar.
 • İnsanlar akılsızlıkları yüzünden 'alınlarında yazılı olandan' daha çok acı çekerler.
 • Küçük şeylere gereğinden çok önem verenler, elinden büyük iş gelmeyenlerdir.
 • Kimseye kendinizi sevdirmeye kalkmayın, yapılması gereken tek şey, sadece kendinizi sevilmeye bırakmaktır.
 • Kuşkusuz, dedim, bilgi ruhun besinidir. Ama bilgi satın almak, besin satın almaktan daha tehlikelidir.
 • Aşık olmayı beceremeyen yağ çekmeyi öğrenmek zorundadır.
 • Bilirken susmak bilmezken söylemek kadar çirkindir.
 • İnsanın kendini fethetmesi zaferlerin en büyüğüdür.
 • Yanlış olan her yerde daima aldanmada vardır.
 • Nefsinin öğretmeni, vicdanının öğrencisi ol.
 • Gözlemle, dinle, sus, az yargıla, çok sor!
 • Halkını tüketen devletlerin kendileri de tükenir..!!
 • Kalabalıkları felsefi olarak aydınlatmak imkansızdır.
 • Sorgulanmayan bir hayat, yaşanmaya değmez.
 • Kendini yönetirsen dünyayı yönetecek gücü bulabilirsin.
 • Yasalarda düşüneceğimiz tek şey, bizi erdeme götürüp
  götürmediğidir.
 • Her işin en önemli kısmı hedef belirlemek ve bu hedefe doğru ilk adımı
  atmaktır.
 • Adaletsizliklerin en büyüğü adil olmayıp adil gibi görünmektir.
 • Sadece ölüler savaşların sonunu görmüştür.
 • Kötülüklerin ilki ve en büyüğü, haksızlıkların cezasız kalmasıdır.
 • En muhteşem aşk sözleri bizde! ~ WWW.LOVE.GEN.TR ~
 • Mutluluk bilgi ile kazanılır.
 • Kendini idare etmesini bilmeyenler, kendi yurttaşlarını yönetmek iddiasında bulunamazlar.
 • Konuşma, insanın aklını kullanma sanatıdır.
 • Karanlıktan korkan bir çocuğu kolaylıkla affedebiliriz. Hayattaki gerçek trajedi yetişkinlerin aydınlıktan korkmasıdır.
 • Akıllı konuşur, çünkü onun söylemek istedikleri var; aptal konuşur, zira kendinin bir şeyler söylemek mecburiyetinde olduğunu sanır.
 • Düşüncelerinizle ne yapmak istiyorsanız yapın yeter ki onların
  denetimizi elinize alın.
 • İyiye varmadıkça, varacağımız her şey boşunadır.
 • Adalet herkese hak ettiğini geri vermektir.
 • Aldatmaların en kötüsü, kendi kendini aldatmaktır.
 • Hekimlerin yaptığı en büyük hata ruhu düşünmeden yalnız
  bedeni tedaviye teşebbüs etmeleridir.
 • Yeryüzünde barışı sağlayacak sihirli değnek analarla öğretmenlerin elindedir. Eğitim demek, vücutta ve ruhtaki güzelliği ve mükemmelliği son mertebesine kadar geliştirmek demektir.
 • İktidar, iktidara düşkün olmayan ve iktidardan gelecek yararlara ihtiyacı bulunmayanlara verilmelidir.
 • Bir insanın akıllı olmasına birşey dediğimiz yok. Yeter ki; aklını başkalarına kabul ettirmeye çalışmasın.
 • Bilinen bir şey hakkında araştırma yapmak gereksiz, bilinmeyen bir şey hakkında araştırma yapmak imkansızdır.
 • Felsefe, doğruyu bulma yolunda, düşünsel bir çalışmadır.
 • Eğitim, ruhun bu gücünü ‘iyi’ den yana çevirme ve bunun için
  en kolay, en şaşmaz yolu bulma sanatıdır. Yoksa ruhta
  görme gücünü vermek değil; çünkü güç onda kendiliğinden
  vardır; ama kötü yöne çevriktir. Bakılmayacak yana
  bakmaktır. Eğitim onu yalnız iyi yana yöneltir.
 • Her şeyin en mühim noktası, başlangıçtır.
 • Erdem, iyiyi elde etme gücüdür.
 • Adaletsizliği işleyen, çekenden daha sefildir.
 • Bilirken susmak, bilmezken söylemek kadar kötüdür.
 • beden ruhun mezarıdır.
 • Boş bir kafa, şeytanın çalışma odasıdır.
 • Korkaklar hiçbir zaman zafer anıtları dikememişlerdir.
 • Makamını kaybedersen üzülme! Güneş de her sabah doğar ve akşam batar.
 • Düşünceli olun, çünkü karşılaştığınız herkes inanın ki en az sizin kadar zorlu bir mücadele veriyor.
 • Bir millet için faydalı olan şey, o milletin tabiatına ve bünyesine uygun olandır.
 • Terbiyenin gâyesi, insanlarda bulunan kabiliyetleri geliştirmektir.
 • Ben kendimi güçlü buluyorum. Çünkü yaşamıma düzen veren
  bilgeliktir.
 • Düşünmek, ruhun kendi kendine konuşmasıdır.
 • Kendini bilmek ruhunu bilmektir.
 • Aşk , çok zor bir şuur bozukluğudur.
 • Asalet doğuştan değil davranıştan doğar.
 • Güzel adetler kullanıldığı ölçüde pekişir, sağlamlaşır. şayet ihmal edilirse silinip gider. Gençler ve çocuklar bunu bilemez. Öyleyse bu onlara kabul ettirlip yaptırılır.
 • İyi görüp beğenen yani düzgün insan kanuna sarılır.
 • Kabilecilik ailecilik kanunsuzdur, fayda sağlamaz.
 • Bir hüküm, bütün insanların aynı şekilde sarılması gereken şey değildir. Mesela ihtiyarın raksı gibi.
 • Adet ve kanunlar iyilik ile kabul edilmelidir.İyilik ve fayda bundadır. Baskı ve kölelik yolu ile kabul ettirilmesi ile doğacak zarar sayılamaz.
 • Her şey de iyi kötü olabilir. Musıkide iyi olan; karakteri sağlamlaştıran, insanı cömertliğe ve cesarete, iyi ve faydalı ahlaka sevk eden musıki iyidir.
 • Hak ve doğrulukla galip olan şahıs faziletli şahıs, hak ve doğrulukla galip olan şehir de faziletli şehirdir.
 • Müziğini değiştirirseniz sitenin duvarları yıkılır.
 • Müziğin insanı götüreceği yer güzellik sevgisidir.
 • Bitkilerde, bütün canlılarda, her tohumun, her fidanın yaşama gücü ne kadar büyük olursa, kendine uygun besini, mevsimi, yeri bulamayınca göreceği zarar da o ölçüde büyük olur; çünkü kötünün iyiye zararı, iyi olmayana zararından daha çoktur.
 • Bir karenin kenarlarıyla köşegenlerinin rasyonel orantılı olmadığı gerçeğinden habersiz olan, insan sıfatına layık değildir.
 • Öğretmenlik her şeyden evvel bir tanrı sanatıdır.
 • Görünen değişiyor, görünmeyen değişmiyor.
 • Doğru düşünce bilgidir.
 • Bilginin elde edilmesi, bizi iyiye ulaştıracaktır.
 • İnsana aklı kazandıracak olan şey yalnız ve yalnız edeptir.
 • Edebini kaybeden kimse kötülükten zevk alır.
 • Edep sahibi yalnızca iyiliklerden zevk alır.
 • Sevginin dile gelmiş halidir, sevgi sözleri... ~ WWW.LOVE.GEN.TR ~
 • Bir zorba, ne zaman düşman ülkeyi işgalle veya anlaşmayla sustursa ve artık düşmandan korkacak bir şey kalmasa, tekrar bir başka savaşı başlatmalıdır ki insanlar bir lidere ihtiyaç duysun.
 • Şehir halkı huy ve tabiat itibariyle iyi olmadıkları zamanlarda istibdat idaresine ihtiyaç duyabilir. İdareci karakter itibariyle müstebitse istibdat ozaman kötülenebilir. Köleler ve kötüler için istibdat en üstün iyiliktir.
 • Devlet işleri, devlet içinde idare edenlerle idare edilenlerin yönetime katılmasıyla gerçekleşir.
 • İnsanoğlu, bilgeliği sevenler siyasi gücü ellerine alana kadar veya siyasi gücü ellerinde tutanlar bilgeliği sevene kadar problemlerin bittiğini görmeyecek. Sokrates haksız yere öldürüldükten sonra sarfettiği söz.
 • Oğullarım büyüdüğünde, dostlarım onları cezalandırmanızı istiyorum sizden; eğer servetini veya herhangi bir şeyi erdemden daha çok önemserlerse veya aslında hiçbir şey değilken bir şeymiş gibi davranırlarsa, hayatta göreceğiniz iş ne olursa olsun, erdem olmayınca elde edeceğiniz her şeyin, yapacağınız her işin sonunda utanç ve kötülük vardır.
 • Eşcinsellik, barbarlar tarafından ve aynen büyük fikirleri kölelerinin öğrenmesi açıkça liderin işine gelmediği için felsefeyi sevmedikleri gibi, eşcinselliğin yaratma eğiliminde olduğu güçlü dostlukların ve ateşli aşkların da liderin işine gelmediği despot hükümetlerin yönetimi altında yaşayan insanlar tarafından ayıp karşılanır.
 • Nerede eşcinsel ilişkiye girmenin ayıp olduğu kaanati varsa, bunun suçlusu kısmen yasaların kötülüğü, kısmen yöneticilerin despotluğu ve kısmen yönetilenlerin korkaklığıdır.
 • Bir insan tanrıların varlığına hiç inanmasa da, eğer aynı zamanda dürüst bir mizacı varsa, böyle kişiler insanlardaki kötülükten nefret eder; yanlışlıklara karşı olan nefretleri, onları yanlış işler yapmaktan uzaklaştırır; haksızlıktan kaçınırlar ve namuslu yaşarlar.
 • Gençler için müzik kadar beden eğitimi de önemlidir. Bunun ilk basamağını doğru beslenmek oluşturur. Bir hekim pek çok hasta görmüş tecrübeli kendisini kafasıyla tedavi edebilen bir insan olmalıdır. Diğer yandan kötülüklere savaşacak olan yargıç içinse bu durum tam tersidir. Yargıç çocukluğundan itibaren kötülerle düşüp kalkmamış ve yaşlı çevresindekileri gözlemleyerek iyi ile kötüyü ayırma tecrübesine ulaşmış olan bir kimse olmalıdır.
 • Demokrasinin esas prensibi, halkın egemenliğidir. Ama milletin kendini yönetecekleri iyi seçebilmesi için, yetişkin ve iyi eğitim görmüş olması şarttır. Eğer bu sağlanamazsa demokrasi, otokrasiye geçebilir. Halk övülmeyi sever. Onun için, güzel sözlü demagoglar, kötü de olsalar, başa geçebilirler. Oy toplamasını bilen herkesin, devleti idare edebileceği zannedilir.
 • Kanun sahibinin en önemli vazifesi; gayret gösterip edebi gerçekleştirmek ve yerleştirmektir.
 • Edep, devlet başkanları ve benzeri kişilerin tabiatına yerleşince bunu neticesi olarak iyilikler çoğalır, bunlar iyi olarak görülüp beğenilir. Böylece halk da bunların gerçek olduğuna inanır ve iyiliklerin kabulünde birleşir. İşte istenen istikamet budur.
 • Hayatta göreceğiniz iş ne olursa olsun, erdem olmayınca, elde
  edeceğiniz her şeyin, yapacağınız her işin sonunda, utanç
  ve kötülük vardır.
 • İdareciler edepli olmadıkları zaman hem kendi işleri hem de idareleri altında bulunanların işleri bozulur.
 • Nefsin hastalığı kendisinde ilahi siyaset adabının bulunmamasıdır.
 • İşlerin doğru düzgün yürümesi için şehrin halkına edepli bir başkan lazımdır.
 • Şehir halkı ne kadar iyi olursa , idarecileride o kadar çok ilahi vasıfta olur.
 • Seçme Sözler sayfamızda daha birçok düşünür, ünlü, yazar ve sanatçının sözleri bulunuyor! Bir sonraki sayfamızda Plutarch Sözleri bulabilirsiniz.
 • Başka bir Platon sözü ekle;

Yorumlar

Henüz kimse tarafından yorum yapılmamış.

Yorum Yaz

Adınız:
Mesajınız:
 

Love.GEN.TR, Aşk ve Sevgi Sitesi
Tüm Hakları Saklıdır © 2004 - 2021