Bugün 21 Mart 2023 Salı, havada aşk kokusu var!

Mustafa Kemal Atatürk Sözleri

 • Vatan sevgisi, ruhları kurtaran en kuvvetli rüzgardır.
 • Bizim milletimiz, vatanı için, hürriyeti ve egemenliği için fedakâr bir halktır.
 • Özgürlük olmayan ülkede ölüm, yıkılış vardır. Her ilerlemenin, kurtuluşun anası özgürlüktür.
 • Gençler, siz almakta oldugunuz terbiye ve irfan ile, insanlık meziyetinin, vatan sevgisinin, fikir hürriyetinin en kıymetli sembolü olacaksınız.
 • Millî egemenlik uğrunda canımı vermek, benim için vicdan ve namus borcu olsun.
 • Bizim akıl, mantık ve zeka ile hareket etmek şiarımızdır. Bütün hayatımızı dolduran vak'alar bu hakikatin delilidirler.
 • Zabitan için ya istiklal ya ölüm vardır. Fakat arkadaşlar ölmeyeceğiz , bağımsızlığımızı muhafaza ederek yaşayacağız ve milletimizi daima bağımsız görmekle bahtiyar olacağız.
 • Yabancılardan insaf ve iyilik dilenmek gibi bir ilke yoktur. Türk ulusu, Türk ilinin gelecek çocukları bunu bir an olsun akıllarından çıkarmamalıdır.
 • Kadının en büyük vazifesi analıktır. İlk terbiye verilen yer ana kucağı olduğu düşünülürse bu görevin önemi gerektiği gibi anlaşılır.
 • Zafer zafer benimdir diyebilenindir.
 • Zafer, Zafer benimdir diyebilenindir. Başarı ise, Başaracağım diye başlayarak sonunda Başardım diyebilenindir.
 • Bu millete çok şey öğretebildim ama onlara uşak olmayı bir türlü öğretemedim.
 • Gerçek işgaller kılıçla değil, sabanla yapılır.
 • Yurtta sulh, cihanda sulh.
 • Vatanını en çok seven, görevini en iyi yapandır.
 • Bütün ümidim gençliktedir.
 • Hayatta en hakiki mürşid ilimdir,fendir.
 • Bir Türk dünyaya bedeldir.
 • İyi biliniz ki, Türkiye Cumhuriyeti şeyhler, dervişler, müritler memleketi olamaz.
 • Türkiye Cumhuriyeti, sanat mekteplerinin tam gelişmesine çok muhtaçtır.
 • Uygarlık doruğunun merdiveni sanattır.
 • Mevzubahis vatansa gerisi teferruattır.
 • Yurt sevgisi ona hizmetle ölçülür.
 • Türk kuvvet ve zekasının yenmediği ve yenemeyeceği güçlük yoktur.
 • Türk'ün haysiyeti, onuru ve kabiliyeti çok yüksek ve büyüktür.
 • Acaba aşk sözleri arıyor olabilir misin? Doğru yerdesin. ~ WWW.LOVE.GEN.TR ~
 • Muhtaç olduğun kudret, damarlarındaki asil kanda, mevcuttur.
 • Türk esirlik kabul etmeyen bir millettir.
 • Bizim başka milletlerden hiçbir eksiğimiz yok. Cesuruz, zekiyiz, çalışkanız, yüksek amaçlar uğrunda ölmesini biliriz.
 • Öğretmen bir kandile benzer, kendini tüketerek başkalarına ışık verir.
 • Büyük şeyleri büyük milletler yapar.
 • Türk kuvvet ve zekâsının yenmediği ve yenemeyeceği güçlük yoktur.
 • Benim hayatta yegâne fahrim, servetim Türklükten başka bir şey değildir.
 • Bu memleket tarihte Türk'tü, o halde Türk'tür ve ebediyen Türk olarak yaşayacaktır.
 • Eskiden dinler, bilimler, sanatlar, bütün bilgelikler ve şiirler, bir merkezden ışığın dağılması gibi doğudan batının karanlık bölgelerine doğru yayılırdı.
 • Biz öyle milliyetçileriz ki, bizimle iş birliği yapan bütün milletlere saygı duyar ve riayet ederiz.
 • Türk milleti insanlık âleminin samimi bir ailesidir.
 • Ben hayatımın hiçbir anında karamsallık nedir tanımadım.
 • Dünyada hiçbir milletin kadını, milletini kurtuluşa ve zafere götürmekte, Anadolu kadınından daha fazla çalıştım diyemez.
 • Biz Türkler, bütün tarihimiz boyunca hürriyet ve istiklale timsal olmuş bir milletiz.
 • Ne mutlu Türk'üm diyene!
 • Ordumuz, Türk birliğinin, Türk kudret ve kabiliyetinin, Türk vatanseverliğinin çelikleşmiş bir ifadesidir.
 • Türk, esirlik kabul etmeyen bir millettir. Türk milleti esir olmamıştır.
 • Yüksek Türk! Senin için yüksekliğin hududu yoktur. İşte parola budur.
 • Bu millet kılı kıpırdamadan dava uğruna canını vermeye razı olmasaydı, ben hiçbir şey yapamazdım.
 • Acizler için imkansız, korkaklar için müthiş gözüken şeyler kahramanlar için idealdir.
 • Beni görmek demek, mutlaka yüzümü görmek demek değildir. Benim fikirlerimi, benim duygularımı anlıyorsanız ve hissediyorsanız, bu kafidir.
 • Başarılarda gururu yenmek, felaketlerde ümitsizliğe direnmek lazımdır.
 • Ben gerektiği zaman, en büyük hediyem olmak üzere, Türk milletine canımı vereceğim.
 • Bir milletin sanat yeteneği güzel sanatlara verdiği değerle ölçülür.
 • Sanatkar, toplumda uzun çaba ve çalışmalardan sonra alnında ışığı ilk duyan insandır.
 • Milletimizin güzel sanatlar sevgisini her türlü vasıta ve tedbirlerle besleyerek inkişaf ettirmek milli ülkümüzdür.
 • Tarih yazmak, tarih yapmak kadar mühimdir. Yazan yapana sadık kalmazsa, değişmeyen hakikat, bütün insanlığı şaşırtacak bir hal alabilir.
 • Bilelim ki milli benliğini bilmeyen milletler başka milletlere yem olurlar.
 • Ben size taarruz emretmiyorum. Ölmeyi emrediyorum. Biz ölünceye kadar geçecek zaman içinde yerimize başka kuvvetler ve başka komutanlar geçebilir.
 • Sanatsız kalan bir milletin hayat damarlarından biri kopmuş demektir.
 • Ulusun hayatı tehlikeye maruz kalmayınca, savaş bir cinayettir.
 • Ne münasebet! Olur mu öyle şey?! Sanatçı el öpmez! Bilakis, sanatçının eli öpülür!
 • Rica ile acınma, dilenmekle bir ulus ve devletin onuru bağımsızlığı kurtarılamaz.
 • Yüksek bir insan topluluğu olan Türk Milleti'nin.tarihi bir özelliği de, güzel sanatları sevmek ve onda yükselmektir.
 • Hepiniz milletvekili olabilirsiniz, bakan olabilirsiniz... Hatta cumhurbaşkanı olabilirsiniz. Fakat sanatkar olamazsınız.
 • Birbirimize vereceğimiz işaret şudur: İleri, daima ileri.
 • Benim fıtratımda bir gayritabiilik varsa, Türk olarak dünyaya gelmemdendir.
 • Milletim beni nereye isterse oraya gömsün. Yeter ki beni unutmasın.
 • Dinlenmemek üzere yola çıkanlar asla ve asla yorulmazlar.
 • Ben sizlerden biriyim.
 • Çocukluğumda elime geçen iki kuruştan birini eğer kitaplara vermeseydim bugün yapabildiğim işlerin hiçbirini yapamazdım.
 • Laik hükümet kavramından dinsizlik manası çıkarmaya çalışan fesatçılara fırsat vermeyiniz.
 • Laiklik, yalnız din ve dünya işlerinin ayrılması demek değildir. Bütün yurttaşların vicdan, ibadet ve din hürriyeti demektir.
 • Din bir vicdan meselesidir. Herkes vicdanının emrine uymakta serbesttir. Biz dine saygı gösteririz. Düşünüşe ve düşünceye karşı değiliz. Biz sadece din işlerini, millet ve devlet işleriyle karıştırmamaya çalışıyor, kasıt ve fiile dayanan tutucu hareketlerden sakınıyoruz.
 • Laiklik, asla dinsizlik olmadığı gibi, sahte dindarlık ve büyücülükle mücadele kapısını açtığı için, gerçek dindarlığın gelişmesi imkanını temin etmiştir.
 • Dünyanın her tarafından öğretmenler insan topluluğunun en fedakâr ve muhterem unsurlarıdır.
 • Dünyada hükümet için kanuni yalnız ve tek bir esas vardır. O da karşılıklı görüşme ve danışmadan ibarettir.
 • Ermenilerin bu feyizli ülkede hiç bir hakkı yoktur.
 • Harp zorunlu ve kaçınılmaz olmalıdır. Milletin hayatı tehlikeyle karşı karşıya kalmadıkça harp bir cinayettir.
 • İstikbal göklerdedir.
 • Sevgi sözleri arıyorsanız bağlantıya tıklayın. ~ WWW.LOVE.GEN.TR ~
 • Mazlum milletler zalimleri bir gün mutlaka mahv-ı perişan edeceklerdir.
 • Medeni olmayan insanlar, medeni olanların ayakları altında kalmaya mahkumdurlar.
 • Medeniyetin emir ve talep ettiğini yapmak insan olmak için yeterlidir.
 • Türk milletinin istidadı ve kesin kararı medeniyet yolunda, durmadan, yılmadan ilerlemektir.
 • Türkiye bir maymun değildir. Hiçbir milleti taklit etmeyecektir. Türkiye ne Amerikanlaşacak, ne batılılaşacaktır. O, sadece özleşecektir.
 • Uygarlık demek, bağışlama ve hoşgörü demektir.
 • Hiçbir medeni devlet yoktur ki ordu ve donanmasından önce iktisadiyatını düşünmüş olmasın.
 • Kılıç ve saban; bu iki fatihten birincisi ikincisine daima yenildi.
 • Kılıçla ülke alanlar, sabanla ülke alanlara yenilmeye mahkumdur.
 • Çalışmadan, öğrenmeden, yorulmadan rahat yaşamanın yollarını alışkanlık haline getirmiş milletler; evvela haysiyetlerini, sonra hürriyetlerini ve daha sonra da istikballerini kaybetmeye mahkumdurlar.
 • Beni övme sözlerini bırakınız, gelecek için neler yapacağız onları söyleyiniz.
 • Ey yükselen yeni nesil! İstikbal sizsiniz. Cumhuriyeti biz kurduk, onu ila ve idame edecek sizsiniz.
 • Askeri harekat, siyasi faaliyetlerin ümitsiz olduğu noktada başlar.
 • Türk Şoförü En Asil Duygunun İnsanıdır.
 • Ey kahraman Türk kadını, sen yerde sürünmeye değil, omuzlar üzerinde göklere yükselmeye layıksın.
 • Dünyada hiçbir milletin kadını, milletini kurtuluşa ve zafere götürmekte, Anadolu kadınından daha fazla çalıştım diyemez.
 • Biz doğrudan doğruya millet severiz ve Türk milliyetçisiyiz. Cumhuriyetimizin dayanağı Türk topluluğudur.
 • Din, bir vicdan meselesidir. Herkes vicdanının emrine uymakta serbesttir.
 • Din ve mezhep hiçbir zaman politika aleti olarak kullanılamaz.
 • Din lüzumlu bir müessesedir. Dinsiz milletlerin devamına imkan yoktur. Yalnız şurası var ki din, Allah ile kul arasındaki bağlılıktır.
 • Türk milleti birçok asırlar,bir kelimesinin manasını bilmediği halde Kuran'ı ezberlemekten beyni sulanmış hafızlara döndü..
 • Türk milleti istiklalsiz yaşamamıştır, yaşayamaz ve yaşamayacaktır.
 • Benim naçiz vücudum elbet birgün toprak olacaktır. Fakat Türkiye Cumhuriyeti ilelebet payidar kalacaktır.
 • Biz Türkler, ruhen demokrat doğmuş bir milletiz.
 • Cumhuriyet fikir serbestliği taraftarıdır. Samimi ve meşru olmak şartıyla her fikre saygı duyarız.
 • Seçme Sözler sayfamızda daha birçok düşünür, ünlü, yazar ve sanatçının sözleri bulunuyor! Bir sonraki sayfamızda Marcus Tullius Cicero Sözleri bulabilirsiniz.
 • Başka bir Mustafa Kemal Atatürk sözü ekle;

Toplam 2 sayfa, 1. sayfadasın: 1, 2, Sonraki

Yorumlar

Henüz kimse tarafından yorum yapılmamış.

Yorum Yaz

Adınız:
Mesajınız:
 

Love.GEN.TR, Aşk ve Sevgi Sitesi
Tüm Hakları Saklıdır © 2004 - 2021