Bugün 23 Temmuz 2024 Salı, içime sığmayan deli bir aşk bu...

Hz Ali Sözleri

 • Üç şeye riayet eden mesut olur: Nimet ulaştığında şükretmek, rızık kesildiğinde mağfiret dilemek, sıkıntıya düştüğünde çok La havle vela kuvvete illa billah demek.
 • İnananın yüzünde güleçlik vardır, kalbindeyse hüzün. Gönlü her şeyden geniştir, nefsi her şeyden alçak. Yücelikten nefret eder, şöhrete düşmandır, gamı gussası uzundur, düşünmesi derin. Susması fazladır; vakti yoktur. Çok şükreder, çok sabreder. Düşünceye dalmıştır, ihtiyâcı olanları görünce kendi ihtiyâcını hatırlamaz bile. Huyu güzeldir, geçinmesi hoş ve yumuşak. Şeref ve din bakımından serttir, huy bakımından kuldan alçak.
 • Bilgin kişinin bilgisinden dolayı şükrü, bilgisiyle amel etmesi ve o bilgiyi, müstahak olana belletmesidir.
 • AKIL gibi mal,
  İYİ HUY gibi dost,
  EDEP gibi miras ve
  İLİM gibi şeref olmaz.
 • Zahidlik, arzuları azaltmak, her nimete karşı şükretmek ve Allah'ın haram kıldığı şeylerden kaçınmaktır.
 • Bir insana başkaları önünde verilen öğüt, öğüt değil, HAKARETTİR.
 • Geçimini mertçe kazanmaya çalış. Nefsini alçaklıktan koru ki, fakir olsan bile şerefli kalasın.
 • Hâin kişilere vefâda bulunmak, Allah'a hıyânette bulunmaktır; hâinlere gadretmekse, Allah'a vefâ etmek demektir.
 • İnsan, dilinin altında gizlidir.
 • İnsanlar, bilmedikleri şeylere düşmandırlar.
 • Müminin sevinci yüzünde, üzüntüsü kalbindedir.
 • Ne kadar yoksul ve aç olursa olsun, kanaat sahibi zengindir.
 • Gazap ve öfkeden kaçınınız.. Çünkü onun başlangıcı delilik ve sonu ise pişmanlıktır.
 • Akıl gurbette yakın bulmaktır; ahmaklık vatanda gurbete düşmektir.
 • Sabrın imandaki yeri, başın vücuttaki yeri gibidir. Sabrı olmayanın imanı olmaz.
 • İnsanın değeri, becerdiği şeylerle ölçülür.
 • Kalp kör olduktan sonra, gözlerin görmesinde hiçbir fayda yoktur.
 • Asıl yetimler anadan babadan değil ilim ve ahlaktan yoksun olanlardır.
 • Ya söyleyen, öğreten bilgin ol, ya dinleyen belleyen öğrenci, üçüncüsü olma.
 • İçi temiz dostlar
  Edinmelisin;
  Çünkü onlar
  Bollukta süs
  Sıkıntıda yardımcı olurlar.
 • Eğer bilim ümit olsaydı, dünyadaki bütün insanlar alim olurdu.
 • Cahilin cahilliğini kanıtlamak kolaydır fakat ona itiraf ettirmek güçtür.
 • Giremediğin gönül senin değildir,gönül yalnız gönül vermekle alınır,gönül istiyorsan ,önce gönlünü vereceksin!
 • Bütün dünyayı verseler ve buna karşılık bir karıncanın ağzındaki taneyi almamı isteseler, bu zulmü yapmam.
 • Dil bir ölçüdür; cehalet onu hafiflettiği gibi akıl da onu ağırlaştırır.
 • Acaba aşk sözleri arıyor olabilir misin? Doğru yerdesin. ~ WWW.LOVE.GEN.TR ~
 • İnsanlar yaşarken uyur, ölürken uyanırlar.
 • Mazlumun Zalimden Öcünü Alacağı Gün, Şüphesiz Zalimin Zulmettiğı Günden Daha Çetin Olacaktır.
 • Bilgi kadar zenginlik yoktur. Cehalet kadar yoksulluk yoktur.
 • Her sayılan biter her beklenen gelir.
 • Dostlarının gönlünü kırma.
  Düşmanlarının arzularını yapmış olursun.
 • Açlığın için onurundan vazgeçersen,
  Açlığın geçer ama onursuzluk baki kalır.
 • Senden soruluncaya kadar susmak, susturuluncaya kadar söylemekten hayırlıdır.
 • İnsanlarla öyle geçinin ki öldünüz mü ağlasınlar size; sağ kaldınız mı sevgiyle çağrışsınlar sizin için.
 • Başkalarının acılarından, geçmiş felaketlerinden ders alanlar, gerçekte mutlu kişilerdir.
 • Cenneti Arzulayan Bir Kimse, Mutlaka Dünyada Şehvetlerinden Fedakarlık Etmelidir.
 • Tövbe etmek dururken ümidini kesene şaşarım.
 • Öfke, tutuşturulmuş bir ateş gibidir. Her kim ki öfkesine hâkim olursa, onu söndürür. Ve her kim onu salıverirse, ilk yanan kendisi olur.
 • Sizin en kötünüz, insanları çekiştirerek
  dostlar arasında ayrılık düşüren ve
  temiz insanlara kusur bulan kimsedir.
 • Dostlukta ileri gitme, olur ki o dost bir gün düşman kesilir; düşmanlıkta da haddi aşma, olur ki o düşman bir gün dost olur.
 • İyi Damat; Kazanılmış Bir Erkek Evlattır..!
  Kötü Damat ise, Kaybedilmiş Bir Kız Çocuğudur..!
 • Alçakça söylenen bir söze karşılık vereyim deme
  çünkü o sözün sahibinde onun gibi daha nice düşük sözler vardır.
 • Akıl gibi zenginlik, bilgisizlik gibi yoksulluk, edep gibi miras, danışmak gibi arka olamaz.
 • Bir kişiyi lâyığından fazla övmek riyâdır, dalkavukluktur; lâyığından az övmekse ya dilsizlikten ileri gelir, ya hasetten.
 • Sözün dikildiği yer, gönüldür; ısmarlandığı yer düşüncedir, onu kuvvetlendiren akıldır, meydana çıkaran dildir; bedeni harflerdir, canıysa anlamı; süsü, düzenli söylenmesidir; düzgünlüğüyse doğru oluşu.
 • Haksızlık önünde eğilmeyiniz. Çünkü hakkınızla beraber şerefinizi de kaybedersiniz.
 • Yüksekliği aradım, onu alçakgönüllülükte buldum.
 • Çalışanlar, kötülük düşünmeye vakit bulamazlar. Çalışmayanlar ise, kendilerini kötülükten kurtaramazlar.
 • Doğru söz nereden gelirse gelsin alınız.Söyleyene değil,söylenen "SÖZE" bakınız.
 • Dünün geçti, yarınında belli değil, öyleyse bugünü iyi geçirmeye bak.
 • Dünyada halkın efendileri cömertler, ahirette ise çekinenlerdir.
 • Bilmeyenin konuşması kadar, bilenin susması'da çirkindir.
 • Gerçeği insanların ölçüleriyle değil, insanları gerçeğin ölçüsü
  ile tanı.
 • Hiçbir acı cehaletten daha fazla zahmet verici değildir
 • Hiçbir zaman cahil bir insanla tartışmayı kazanmadım.
 • Çok sert olma, kırılırsın. Çok yumuşak olma, ezilirsin.
 • Hayret ederim o kişiye ki, hastalık korkusuyla yemekten perhiz eder de, Cehennem korkusuyla günahtan perhiz etmez.
 • Bana bir harf öğretenin, kırk yıl kölesi olurum.
 • Hiçbir işte gerektiğinden çok acele etme. Dikkatli olanlar
  kendilerini zor duruma düşmekten korurlar.
 • Kişiyi hak ettiğinden çok övmek riyadır, layık olduğundan daha
  az övmek ise, ya acizlikten ya da hasettendir.
 • Şahsınıza yapılan kötülüğü affedin, milletinize yapılanı affetmeyin.
 • Çocuklarınızı bugüne göre değil, geleceğe göre yetiştiriniz.
 • Dilim kestikçe kılıcım kınından çıkmaz.
 • İnsanların aklının alacağı kadar konuş.
 • Gözün ile değil, yüreğin ile hüküm ver.
 • Akıllının dili gönlünün ötesindedir, ahmağın gönlüyse dilinin ötesinde.
 • Âlim ölü olsa bile diridir, Câhil diri olsa bile ölü.
 • Söz ilaç gibidir; azı yaşatır, çoğu öldürür.
 • Gözünün nurunu geliştirmek isteyen, Allah korkusuyla ağlasın.
 • Güzel ahlak, en iyi arkadaştır; mü'minin amel defterinin nişanesi güzel ahlakıdır.
 • Haklı olduğun zaman, hiç kimseye boyun eğmeyeceksin.
 • Cenneti arzulayan kimse, dünyada nefsin arzu ettiği şeylerden uzak dursun.
 • Akıllı adamın yüreği sırlarının kasasıdır.
 • Erdem sahibinin değerini, yine erdem sahibi olanlar bilir.
 • Evvela kendi nefsinize, sonra insanlara nasihat et.
 • Sabır en güzel huy, ilim en güzel süs eşyasıdır.
 • Çok duygusal ve dokunaklı sevgi sözleri için... ~ WWW.LOVE.GEN.TR ~
 • Çalışanlar kötülük düşünmeye zaman bulamaz, tembeller ise kötülükten kurtulamaz.
 • Seni ıslah etmeyen bilgi sapıklık, sana faydası olmayan mal vebaldir.
 • Süse ve ziynete heves eden erkekler, erkektir ; ama MERT değillerdir.
 • Çocuklarınızın yarın söz sahibi olmasını istiyorsanız, daha bugünden onlara iyi kitaplar hediye ediniz.
 • Cömertlik, istemeden vermektir. İstendikten sonra vermemekse utançtandır ve kötüdür.
 • Ayıbın en büyüğü, ona benzer bir ayıp sende de varken; başkasını ayıplamandır.
 • İnsanların gönülleri ürkektir; kim onları elde ederse ona alışırlar.
 • Her derde bir deva bulunur... Lakin Ahlaksızlık illetini iyi edecek bir ilaç yoktur.
 • Nice kan vardır ki onu dil döker.
 • Hasetçinin huzuru, çabuk darılanın dostluğu, yalancının ise yiğitliği olmaz.
 • Rızık, zekasızların; mahrumiyet, akıllıların; bela ise sabrın payıdır.
 • Akıl tamamlandı mı söz azalır.
 • Herşeyi boğazına atan zengin, fakir hükmündedir.
 • Azim ve sebat, insanların en büyük yardımcısıdır.
 • Kişinin kendini beğenmesi, aklının zayıf olduğuna delalet eder.
 • Renkten renge giriş, inançtan inanca geçiş, ahmağın alâmetlerindendir.
 • Kabe 'nin Rabbına yemin olsun ki ben kazandım. Son Sözleri.
 • Makamın, benim nazarımda keçi sümüğü kadar değeri yoktur.
 • Kişinin değeri yaptığı bağıştadır.
 • Bir dağ bile beni sevse musibetlere uğrar.
 • Bir kişi senden emin değilse, sen de ondan emin olma.
 • Biri sana sırtını çevirirse üzülme, böylece dostunla düşmanını ayırt etmiş olursun.
 • Bilgiyle dirilen, ölmez.
 • Ne oldu ise benimle oldu ve ne olacaksa benimle olacaktır.
 • Ölümü unutmak, kalbin paslanmasındandır.
 • Seçme Sözler sayfamızda daha birçok düşünür, ünlü, yazar ve sanatçının sözleri bulunuyor! Bir sonraki sayfamızda Hz Ebubekir Sözleri bulabilirsiniz.
 • Başka bir Hz Ali sözü ekle;

Toplam 2 sayfa, 1. sayfadasın: 1, 2, Sonraki

Yorumlar

Henüz kimse tarafından yorum yapılmamış.

Yorum Yaz

Adınız:
Mesajınız:
 

Love.GEN.TR, Aşk ve Sevgi Sitesi
Tüm Hakları Saklıdır © 2004 - 2021