Bugün 03 Mart 2024 Pazar, önce sevgiyi anlayalım

Delia Steinberg Guzman Sözleri

 • Işığını yak.
  Bir gülümseme yak.
  Başlangıçta o sana zor gelse bile, yeni bir şey öğrenmek için veya şimdiye kadar anlamadığın bir şey için ilgi yak. Seni çevreleyenleri dinleme kapasitesi yak. Senin çevrende olan şeyleri dikkatli bir şekilde görme kapasiteni yak, beklemediğin harikalar bulacaksın. Gelecek gün için ve hatta bugün için umut yak. Yaptığın şeylere neşe ile bak ve tatmin olmak için onu iyi yap. Diğerlerinin yaptıkları veya yapmadıkları için acı çekme; kendi işine yoğunlaş ve başlangıçta inandığın gibi diğerlerinin o kadar kötü yapmadığını göreceksin. Başarmak için maceraya fırla: Düşünce olarak bile yenilgiye yol açma. Basit olsa bile kaderinin önemini algıla, çünkü o zaman kendi hayatını değiştirebilirsin ve hatta yer aldığın tarihi bile. Çünkü o zaman gecede (zor zamanlarda galip gelmeye) yenmeye başlamış olacaksın.
 • Bağlılık saftır çünkü ödül arzusu ile hareket etmez; almaktan çok vermekle ilgilenir. Emici bir tutku değil aksine kader denizine ulaşıncaya kadar geniş bir akıntıya yol alan sudur.
 • Düşüncelerin şüphesiz güçleri vardır fakat iyi eğitilmiş bir
  akıldan yoksun kalırsak, onlar genelde zayıf olurlar ve
  iradenin desteklemesine her zaman ihtiyaç duyarlar.
 • İnsanlığa hizmet insanın en özgür eylemidir ve onun aracılığıyla
  insan verme ihtiyacını ifade eder ve menfaat gözetmeden
  eyleme dönüştürülen bu davranışlar sayesinde kazanılan
  bilinç, insanı sağlıklı ve neşeli kılar.
 • Aşk güçlü bir motordur ve bilgeliğe yönlendirildiğinde bizim bile farkında olmadığımız nice içsel kilitli kapıyı açar.
 • İyi bir duygu için en iyi besin hangisidir? Ancak birkaç damla hoşgörü... Kendimiz gibi sevdiğimiz şeylerin de mükemmel olmadığını bilmek.
 • Alçakgönüllülük adalet ve ölçülülük için ihtiyaç duyulan bir adımdır.
 • Araştırma, zihinsel ve sezgisel yeteneklerin çift taraflı bir akıntı olarak insanın içine ve dünyaya doğru nüfuz etmesidir.
 • Bilgeliğe ulaşmamıza izin veren, öğrendiklerimizin içselleştirilmesi, gerçek inceleme, araştırmadır.
 • Gerçek neden istememektir, yapamamak bahanesi.
 • Zafer istediği için yapabilenlerin çocuğudur.
 • Kavramak için görmek yeterli değildir. Anlayış ve bilgelik eksikliği, görüşü önemli ölçüde azaltır.
 • Bilinçli Olmak" duyarlı ve gerçekçi bir kriterle kendini tanımaktır.
 • Filozof olmayı arzu edenler, bilgelik aşığı olanlar için yapılması gereken ilk ve temel değişim; bilinci uyandırmaktır.
 • Kusurlarımızın bilincinde olmak başarıyı mümkün kılacak en iyi motordur.
 • Doğada herşey titreşir, şarkı söyler. Hiçbir şey durgun değildir.
  Herşey bir yere yönelmiştir, kendi yazgısını yerine getirir.
 • Sabır umutsuzluğa düşmeksizin ve durmaksızın beklemeyi
  bilmektir.
 • Acı, insanın manevi yönden kendini tanımasını sağlar.
  Zor diye bir şey aslında yoktur. Bilinmeyen, kendini yeni bir şey olarak ortaya koyan zorluk maskesini taşır.
 • Önlem alma zamanın önüne geçen dikkattir. Savsaklama ve
  dalgınlığın oluşturduğu kaçınılmaz kayıpları tasarruf ederek
  zaman ile iş birliği yapar.
 • Felsefi dostluk sürekli bir gülüştür, her zaman açık bir eldir, bir
  anlamadır, güvenebileceğiniz bir destektir, hiçbir zaman
  sönmeyen bir sadakattir.
 • Mükemmelliği arayarak tekrar eden kimse, yaptığı her işten zevk almakta ve onda gizli kalan kendini aşmanın ufak bir parçasını bulmaktadır.
 • Uzak olsa bile ulaşılması amaçlanan şeyi hiçbir zaman göz
  önünden ayırmadan günbegün coşkuyu sürdürebilmek için
  yeterli sabra sahip olunmalıdır.
 • Kendine sıkça ne öğrendiğini ve ne bildiğini sor; ne yaptığını
  ölç, böylece kendine yanıt verebileceksin. Böylece, içinde
  uyuyan filozofun doğumunu sağlayacaksın.
 • Eğer aktardıklarının örneğini vermezlerse, kişiler dengeli
  kişilikler oluşturamaz.
 • Kahramanın kaderi, büyük denemelerini yalnız başına
  geçmektir.
 • Acaba aşk sözleri arıyor olabilir misin? Doğru yerdesin. ~ WWW.LOVE.GEN.TR ~
 • Hayaller ölmeye bırakıldığı anda ölürler.
 • İnşa etmenin etkililiği devamlılığa bağlıdır; devamlılık kendini,
  kendi yapıtlarının kölesine veya makinesine dönüştürmek
  değildir. Aksine ihtiyaç duyulan sürekli bir bilinçtir.
 • Tekrarlayan her zaman aynı şeyi değil, her seferinde daha
  iyisini yapar. Öğrenmenin her yeni eyleminde, büyüdüğünü
  hisseder.
 • Sebatkârlık, zihnin devamlılığıdır veya zihin seviyesine
  çıkarılmış devamlılıktır. Sebatkârlık, bilinci mümkün olduğu
  kadar uzun süre yüksek seviyede tutabilmeyi mümkün kılar;
  bilincin yüksek bir istikrarlılığının fethidir ve yeniden elde
  edebilmek için istikrarlılığın ve yüksekliğin kaybedildiği anları
  tekrar tanımak demektir.
 • Kolay olan şu anda zaten bana bağlı olandır, zor olan ise fethetmem gerekendir.
 • Zorluklar her zaman olacak. Çünkü mücadelesiz Zafer olmaz.
  Ama gerçek zorlukların korkudan meydana gelen
  fantezilerden ayrılması bilinmelidir.
 • Bizi ilgilendirmeyen şeylerden yoruluyoruz ya da ilgilenmeyi
  bilmediğimiz şeylerden yorulmaktayız; işimizin arasında
  nefes almayı bilmemekten yoruluyoruz, bilinçlenmemizi
  engelleyen sıkıcı mekaniklikten yoruluyoruz. Hepsinden
  sonra, insan için olan zamanın dışında ve yorgunluğumuza
  değmeyen şeylerin dışında yorulmamaktır.
 • Fantezisiz hayal etmek, pratik olarak düş kurmak,
  hesaplanmış risklerle maceraya atılmak, sınırsız bir
  biçimde sevmek iyi temeller üzerine kurulmuş bir
  mutluluğun özellikleridir.
 • Kalp bizi mert davranmaya iter, bu mertlik kısa süreli ve
  kaba bir duygu değildir; ama büyük kalptir, evren ile
  harmonik olarak titreşebilendir, diğer kalplerin yanına nasıl
  yerleşeceğini bilendir.
 • Basit şeylerden yararlanmaya başlayacağımız zaman,
  dudaklarımız kolayca gülümseme ile dolduğunda, her gün
  yeni şeyler anlamaya ve belirlediğimiz hedeflere doğru
  acele etmeksizin ve durmaksızın ilerlediğimizde mutlu
  olacağımızı göreceğiz.
 • Gönüllü dikkat, insanın içinde açıklık ve düzen kurar, hayatı ve
  evreni daha iyi tanımamıza, kendimizi daha iyi tanımamıza
  izin verir.
 • Mutluluk insanın istediğini bilmesi ve onu coşku ile istemesidir.
 • Değişkenlik, cehaletin sık sık ardına gizlendiği hüzünlü bir maskedir.
 • Eminlik psikolojik, zihinsel ve iyi temeller, modeller,
  tecrübeler, açıklık ve nedenler üzerine kurulmuş gelişmiş
  bir inançtan ahlaksal sorumluluk olarak yükselmiş bir
  durumdur.
 • Canlı olmak hayatın derinliğini keşfetmektir.
 • Tüm erdemlerin temel özellikleri, yükselme yolunda sürekli bir
  çaba, bizzat kendinle cenkleşme, daha büyük ve derin bir
  saflığa, bilgeliğe, iyilik ve sevgiye yönelik doymak bilmez
  bir istektir.
 • Birleştirme olmazsa, değişken durumlarla, varlığın anlamının bulmasının çok zor olduğu ve sürekli bir kaos içerisinde yaşamak zorunda kalacaktık.
 • Devamlılık bir amaç yön duygusuna sahip olarak ısrar
  edebilme kapasitesidir ama mekanik olarak değil. Rotayı
  kaybetmeksizin ısrar etmektir.
 • Gönüllü dikkat, insanın içinde açıklık ve düzen kurar ve evreni
  daha iyi tanımamıza, kendimizi daha iyi tanımamıza izin
  verir.
 • Ölçülülük bizim daha yüksek benliğimiz ve daha alçak
  benliğimiz arasındaki uyum ve harmonidir.
 • Devamlılık her zaman sakin bir bilinç durumudur, her zaman
  uyanıktır, her zaman fethetmek için yeni bir şey
  arayışındadır. Devamlılık sürekli bir bilinçtir, tüm
  zamanların, yerin ve şartların ötesinde düz bir çizgidir.
 • Disiplin, iradeden düzene, yasadan dengeye kadar her şeyi
  kapsar.
 • Cömertlik, fazla olanları değil bizde olan en iyi olanları vermektir. Cömertlikte miktar kadar kalite de önemlidir.
 • Cömertlik sadece verme arzusu ile değil ama verdiğimizi sürekli geliştirerek ve artırarak gerçekleştirilir.
 • Çaba hayatın yasasıdır, sınırlar ve sınırlamalar için panzehirdir.
 • Devamlılığı, kendi yerine girinceye kadar durmadan çivinin
  başı üzerine vuran bir çekicin darbelerine benzetmek
  mümkündür. Devamlılıkta hedeften gözünü ayırmaksızın, gelen-giden çekicin ritmi de vardır.
 • Çaba, bizim gerçek boyutumuzu kazanmamızı sağlar. Sınırlarımızı aşarak, neyi başarabileceğimizi ve hangi düzeye ulaşabileceğimizi biliriz.
 • Tüm doğa, bir düzenin, bir yasanın yansıması olan gözle görülen bir ritme göre hareket eder.
 • Kederliliğin ve neşenin şeylerin içinde olmadığı aşikârdır. Bizim
  içimizdedir.
 • Evrim, ne iyi niyet ve ilhamla ne de tokatla elde edilemez.
  Uygulamak için bilgi ve inatçılık gerekir yani düzen.
 • Seçme Sözler sayfamızda daha birçok düşünür, ünlü, yazar ve sanatçının sözleri bulunuyor! Bir sonraki sayfamızda Demokritos Sözleri bulabilirsiniz.
 • Başka bir Delia Steinberg Guzman sözü ekle;

Yorumlar

Henüz kimse tarafından yorum yapılmamış.

Yorum Yaz

Adınız:
Mesajınız:
 

Love.GEN.TR, Aşk ve Sevgi Sitesi
Tüm Hakları Saklıdır © 2004 - 2021