Bugün 03 Mart 2024 Pazar, önce sevgiyi anlayalım

Aristoteles Sözleri

 • İradene hakim fakat vicdanına esir ol.
 • Hiçbir iyilik sahtelikle bir arada gitmez; doğru hiçbir zaman yanlışa yer vermez. Kendini olduğundan fazla göstermek de, çoğu kez gururdan değil budalalıktandır.
 • İyiliğe gücün yetmezse, kötülük etme.
 • Adalet ilkin devletten gelmelidir. Çünkü hukuk, devletin toplumsal düzenidir.
 • Kimse tesadüfle veya onun vasıtasıyla doğru ve akıllı olmaz.
 • Hukuk her şeyin üzerinde olmalıdır.
 • Eğitimin kökleri acı, meyveleri tatlıdır.
 • Kişiler başaklara benzerler, içleri boşken başları havadadır, doldukça eğilirler.
 • Bilim, iyi zamanlarda servet, kötü zamanlarda bir sığınak ve iyi bir yol göstericidir.
 • Boşuna kendinizi kandırmayın; sürekli yaptığınız şey neyse siz osunuz.
 • Yetinmesini bilenler mutludur.
 • Sabır acıdır, fakat meyvesi tatlıdır.
 • Okuyup yazanla okumayıp yazmayan arasındaki ayrılık, ölülerle diriler arasındaki ayrılık kadardır.
 • Sözün en güzeli, söyleyenin doğru olarak söylediği, dinleyenin de yararlandığı sözdür.
 • Şiir, daha felsefidir ve ciddiye alınmayı tarihten daha çok hak eder.
 • Çok süslenenlere bakın; hepside gizlenmek istiyordur.
 • İnsan düşünen bir hayvandır, insanları tanıdıkça hayvanlara saygı duyuyorum.
 • İsteklerini tutsak al, vicdanına tutsak ol.
 • Yalnız erdemi bilmek yetmez, ona sahip olmak, onu yapmak da gerekir.
 • Umut, uyanık adamın rüyasıdır.
 • Umut insanı uyandıran bir rüyadır.
 • Dünya bir hücredir yalnızlığa seni iten fakat seni düşündürüp olgunlaştıran ortamda olabilir.
 • Gerçek mutluluk mal ve mülke sahip olmak ile değil, akıl ve erdeme sahip olmak ile mümkündür.
 • Ortak tehlikeler, birbirlerinin can düşmanı olanları bile birleştirir.
 • Ruhun güzelliği bedenin güzelliği kadar çabuk görünmez.
 • En muhteşem aşk sözleri bizde! ~ WWW.LOVE.GEN.TR ~
 • Mevkilerini para ile satan kimseler, masraflarını geri almak yoluna düşerler.
 • Mutluluğun özü, bizdeki tam bilgi ve ruh doğruluğudur.
 • Felsefe kişilerin yaşamı merak etmesinden doğar. Yaşamı en çok merak eden çocuklardır.
 • Fazileti olmayan insan, hayvanların en kirlisi, en vahşisi, en muhteris ve en doymak bilmez olanıdır.
 • Eğitim görmüş aklın işareti, herhangi bir düşünceye onu kabul etmeden önçe açık olmasıdır.
 • En büyük suçlar, gerekli olanı değil de, fazla olanı elde etmek için işlenir.
 • Herkesin haksız olması, senin haklı olduğunu göstermez.
 • Herkes en fazla kendi çıkarını, en az başkalarının çıkarını düşünür.
 • Akıllı insan düşündüğü herşeyi söylemez, fakat söylediği herşeyi düşünür.
 • Sıradan insanlar gibi konuş, bilge adamlar gibi düşün; böylelikle herkes seni anlasın.
 • Zayıflar her zaman adalet ve eşitlik isterler. Güçlülerse bunların hiçbirini takmaz.
 • Kimilerinin gerçekten özgür olabilmesi için ötekilerin köle olması gerekir.
 • Bir 'dost' kimdir? Iki vücutta bulunan tek bir ruhtur.
 • En büyük suçlar zaruri olanı değil de, fazla olanı elde etmek
  için işlenir.
 • Dost; kişinin ikinci benliğidir.
 • Tüm insanlar doğaları gereği bilmeyi arzular.
 • İşler, iş olarak şerefli veya şerefsiz diye ayrılmazlar. Yapılışlarındaki maksada göre şerefli veya şerefsiz olurlar.
 • Arzu öyle bir şeydir ki, hiç doymak bilmez; bir çok insanların hayatı, arzuları doyurma yollarını aramakla geçer.
 • Bilge kişi zevk aramaz, kaygı ve acılardan uzak durur.
 • Bilgi doğuştan akılda yoktur, ama akıl bilgiyi üretecek kapasitededir.
 • Çünkü doğaya güvenilir, paraya değil.
 • Alçak olan kimse düşmekten korkmaz.
 • Cesaret kuvvetle birleşince birazcık artar.
 • Bütün insanlar doğaları gereği bilmek isterler.
 • İnsanın içinde olanlar dışında anlam buluyor.
 • Tek istikrarlı devlet, tüm insanların yasa önünde eşit olduğu devlettir.
 • bütün insanların düşünecegi bir akli vardır ve kullanmasını bilmek gerekir.
 • Biz, tekrar tekrar yaptığımız şeyleriz.

  Demek ki mükemmellik bir eylem değil, bir alışkanlıktır.
 • Bütün dünyevi yaşam bir hastalıktır, bir tür duygu oluşumudur. En iyisi hiç doğmamış olmaktır. Eğer insan, bir felaket olup da doğmuşsa, en hızlı şekilde ölmeyi denemelidir.
 • Kimi ister, kimi verir; doğa ile insan bir bütündür.
 • Kahraman, çevresine ölüm yaymaz, ama ölüme meydan okur.
 • Erdem bilincine sahip olmak yeterli değildir. Erdeme erişmek için ya da iyi insan olmak için çaba göstermeliyiz.
 • Erdem ve kabiliyet yönünden üstün olan kimselerin arkasından gitmek ve onlara uymak doğrudur.
 • İsteklerine gem vuranı, düşmanlarını alt edenden daha yürekli
  sayarım; en çetin yengi öz yengidir de ondan.
 • Her kişi öfkelenir, bu çok kolaydır; ancak tam istenilen kişiye, tam ölçüsünde, tam zamanında, tam yerinde, tam yöntemince öfkelenmek, ne herkesin yetkinliğindedir, ne de kolaydır.
 • Hükümetlerin alınyazılarını belirleyenler, her zaman silah taşıyanlardır.
 • Sevmek acı çekmektir, sevmemek ölmek.Sevmek zevktir ama yanlız sevilmenin hiçbir zevki yoktur.
 • Arzu; bir şeyi istemek veya söylemektir.
 • Bütün; başı, ortası ve bir sonu olandır.
 • İyi, basit; kötü ise çok yönlüdür.
 • İnsanları iyi yapan yasalardır.
 • Utanç gençlerin süsü, yaşlıların yüz karasıdır.
 • İyi iki anlama gelir: Birisi mutlak iyidir. Diğeri ise birisi için iyi olandır.
 • Yalnızlık vahşi hayvanlara yada Tanrıya mahsustur.
 • Hiç kimse rastlantıyla ya da onun aracılığıyla doğru ve akıllı olmaz.
 • Hiçbir dahi, biraz çılgınlık karışımından yoksun olamaz.
 • Tek mantık düşünebilmekse; evet, akıllıyız.
 • Hayatı bir şölen sofrası gibi bırakmalı, ne susuz ne de sarhoş olarak.
 • İlkeler ya da ilk nedenler bilimidir felsefe.
 • İnsanlar arzularına son olmadığı için, bu arzuları tatmin edecek vasıtalara da son olmamasını isterler.
 • Çok duygusal ve dokunaklı sevgi sözleri için... ~ WWW.LOVE.GEN.TR ~
 • İnsanoğullarının yönetimi sanatı üzerinde düşünen herkes, devletlerin geleceğinin gençlerinin eğitimine bağlı olduğu konusunda ikna olmuşlardır.
 • Yanlış yoldan gitmenin birden çok yolu vardır. Ama doğruyu yapmanın tek bir yolu bulunur. Yanlış yapmak bu yüzden kolay, doğruyu bulmak ise bu yüzden zordur.
 • İnsan ve hayvan arasındaki tek fark düşünmektir düşünebilen.
 • Yaratılış bakımından bütün kişiler öğrenmek isteği içindedirler.
 • İyi rejimler arasında demokrasi en kötüsüdür, ancak kötülerin en iyisidir.
 • İnsan politik bir hayvandır.
 • İnsan, doğası gereği siyasi hayvandır.
 • İnsanlar bir açıdan iyi pek çok açıdan kötüdür.
 • Demokrasi despotizmin en ileri şeklidir.
 • Yüreklilik güçle birleşince büsbütün artar.
 • Her devinim, ne denli hızlıysa o denli devinimdir.
 • Kanun düzendir, iyi kanun iyi düzendir.
 • Eflatun'u severim ama gerçeği daha çok severim.
 • Devlet birçok kişi tarafından yönetilirse bu ona, tıpkı giderleri toplulukça kaynaklanan şölenin tek kişinin hazırlayacağı bir şölenden daha üstün olması gibi bir üstünlük sağlar. Onun içindir ki çoğunluk, birçok durumda, her kim olursa olsun tek bir kişiden daha iyi bir yargıçtır. Ayrıca çokluk daha güç bozulur ya da kıstırılır. Kötü bir anında olan ya da konuya ilişkin çok güçlü duyguları bulunan bir kişinin yargısı ister istemez çarpık olacaktır. Öte yandan, bir kitlenin yargıda bulunması durumunda, kitleyi oluşturan her kişinin aynı anda duygulara kapılmasını ve yargısını çarpıtmadan ayarlamak güçtür.
 • Seçme Sözler sayfamızda daha birçok düşünür, ünlü, yazar ve sanatçının sözleri bulunuyor! Bir sonraki sayfamızda Armin Van Buuren Sözleri bulabilirsiniz.
 • Başka bir Aristoteles sözü ekle;

Yorumlar

Henüz kimse tarafından yorum yapılmamış.

Yorum Yaz

Adınız:
Mesajınız:
 

Love.GEN.TR, Aşk ve Sevgi Sitesi
Tüm Hakları Saklıdır © 2004 - 2021