Bugün 13 Nisan 2024 Cumartesi, aşk laftan anlamaz ki!

Abdülkadir Geylani Sözleri

 • Ey Rabbim! Bütün şükretme acizliğimle sana şükretmek istiyorum.
 • Bütün insanlar seni kendi menfaati için ister, Allah ise seni senin menfaatin için ister.
 • Belâlar kula Cenab-ı Hakk'ın kapısını çalmayı öğretir.
 • Ey oğul! Senin düşüncen, yiyecek, içecek, giyecek ve dünya lezzetleri olmasın. Bütün bunlar, nefsin ve insan tabiatının istediği şeylerdir. Kalbin düşüncesi nerede, nefsin ve tabiatın istekleri nerede? Kalbin düşüncesi Allahü teâlâdır. Senin düşüncen, Rabbin ve Onun katında bulunan nimetler olmalıdır. Dünyadan (haram ve şüphelilerden) ne terk edersen, mutlaka bunun karşılığında ahirette ondan daha hayırlısı vardır. Ömründe sadece şu içerisinde bulunduğun günün kaldığını farz et de ahiret için hazırlık yap.
 • Bidâyet sıkıntıdır, nihâyet ise sükûn.
 • İnsan Allah'a kalıbıyla değil, kalbiyle ibadet eder.
 • Bu ilim tasavvuf ilmi, kitap sayfalarından değil, Allah erlerinin ağzından alınır.
 • Bilgi hayat, bilgisizlik ölümdür.
 • Kulun kalbi Rabbine erince Rabbi onu kimseye muhtaç etmez.
 • Sabır, hayrın temelidir.
 • Kendine bir ağırlık veren kimsenin hiçbir ağırlığı yoktur.
 • Akıllı kişi, işlerin başlangıcına değil, sonucuna bakar.
 • Dünya hikmettir, ahiret ise kudret. Hikmet alet ve sebeplere ihtiyaç duyar, kudret ise duymaz.
 • Ahireti isteyene dünyada zühd gerekir; Allah'ı isteyene ise ahirette zühd gerekir.
 • Ademoğlunun başına gelen her türlü belâ, Rabbinden şikayet etmesi yüzündendir.
 • Ârif hem dünyada, hem de ahirette yabancıdır.
 • Ârif, Allah'a her an bir öncekine göre daha yakındır.
 • Dünya nefslerin, ahiret kalplerin, Allah ise sırların sevgilisidir.
 • Ey Rabbim! bütün affını isteme acizliğimle senden affını diliyorum.
 • Kur'an'ın iki yönü vardır: O'nun elinde olan yönü, bizim elimizde olan yönü.
 • Resulullah hariç her mahluk perdedir; Resulullah ise kapıdır.
 • Kalp sırra, sır da Hakk'a itimat ederek sükûn bulur.
 • Bir şeyi hatırlamak Allah'ı unutturuyorsa, o şey o kişi için uğursuzdur.
 • Sûfîler ahirete göre akıllı, dünyaya göre delidirler.
 • Sevenle sevmeyen rıza halinde değil, hoşnutsuzluk halinde belli olur.
 • Aşkınızı canlı tutun ve O'na aşk sözleri söyleyin... ~ WWW.LOVE.GEN.TR ~
 • Dünya herkesi boğacak kadar engin bir denizdir.
 • Allah'ın takdirini O'nun aleyhine delil yapmayın; çalışın, çabalayın.
 • Geçim yollarının yaratıcısını unutup geçim yollarına takılıp kalan, bakiyi unutup fani ile sevinen kimse ne kadar da cahildir!
 • Kalp sâlih olunca dâimî zikir elde edilir ve kalbin her tarafına Hakk'ın zikri yazılır. Böyle bir kalbin sahibinin gözleri uyuyabilir ama kalbi Rabbini zikreder.
 • Acele etme. Acele eden, ya hata yapar veya hatalı duruma yakın olur. Ağır ve temkinli hareket eden, o işte ya isabet kaydeder veya isabet etmeye yaklaşır. Acele şeytandandır. Ağır ve temkinli hareket etmek, Allahü teâlâdandır. Umumiyetle aceleye sebep, dünyalık toplama hırsıdır. Kanaat sahibi ol. Kanaat bitmeyen bir hazinedir.
 • Teslim ol, rahat bul.
 • Amelinin karşılığında ödüllendirilmeyi bekleyen, muhlis değildir.
 • Kazayı engelleyen dua, yine kazayı önlemesi mukadder olan duadır.
 • Kur'an'dan, hakkında tartışarak değil, içindekilerle amel ederek faydalanın.
 • Marifet ve ilim, öz ile kabuğu birbirinden ayırır.
 • Veliliğin şartı gizlenmek, nebiliğin şartı açıklamaktır.
 • Sûfîlerin yolculukları Hakk'a kurbiyet ülkesinde son bulur.
 • Sûfîlerin geceleri gece, gündüzleri de gündüz değildir.
 • Sûfîlerden biri demiş ki: Fâsığın yüzüne ancak ârif kullar güler.
 • Sıddik gözünün, güneş ve ayın değil, Allah'ın nuruyla bakar.
 • Sâlihlerin kalpleri faydayı da zararı da Rablerinden bilir.
 • Bâtın bilgisi, seninle Rabbin arasındaki ışıktır.
 • Bidâyetin zorluklarına sabrederseniz nihayetin rahatı size ulaşır.
 • Allah'ı tanıyan O'nu sever. O'nu seven O'na uyar.
 • Akıllı kimse ölümü düşünen ve kaderin getirdiğine razı olandır.
 • Allah'a ancak, O'ndan başka herşeyi terkeden kimseler yaklaşabilir.
 • Allah'tan başka herşey puttur.
 • Allah'ı bilen kimsenin O'na karşı iradesi kalmaz.
 • Allah'ın muhabbetinde samimi olan, ne ayıp işitir, ne de kulağına ayıp gider.
 • Eğer O'nu bilseydiniz başkasını inkar eder, sonra da O'nun gayrısını O'nun vasıtasıyla bilirdiniz.
 • Mürid tevbesinin gölgesinde, murâd ise Rabbinin inayetinin gölgesinde kâimdir.
 • Müminin adeti önce düşünüp sonra konuşmaktır. Münafık ise önce konuşur, sonra düşünür.
 • Kabirleri ziyaret ediniz. Salih kimseleri de ziyaret ediniz. Hayırlı işler yapınız. Böyle yaparsanız, her şeyiniz düzelir.
 • Mümin dünyada, zâhid ahirette gariptir. Ârif ise Allah'ın dışındaki her yerde gariptir.
 • Kaderin gelmesinden rahatsız olma, onu kimse döndüremez ve kimse engel olamaz. Takdir olunan şey mutlaka gerçekleşir.
 • Sûfîlerden biri demiş ki: İnsanlar hakkında Allah'a uy, Allah hakkında insanlara uyma!
 • Ey mümin! Ne oluyor ki, seni, komşunu; yemede, içmede, giymede ve başka şeylerde kıskanır görüyorum. Bu nasıl iş? Bilmiyor musun ki, bu senin imanını zayıflatır. Mevlânın yanında kıymetin kalmaz. Seni, Allahü teâlânın gazabına uğratır. Hz. Muhammed; "Allahü teâlâ, hasetçi kimse nimetimin düşmanıdır, buyurdu" diye bildirmiştir. Resul-i ekrem bir hadis-i şerifte; "Ateş odunu yiyip bitirdiği gibi, haset de iyilikleri yer" buyurdu. Sen, haset ettiğin kimseyi, hangi ve ne hususta haset ediyorsun. Onun kısmeti için mi, yoksa kendi kısmetin hususunda mı haset ediyorsun? Eğer onu, Allahü teâlânın ona kısmet olarak verdiği şeyde haset ediyorsan, ona haksızlık etmiş olursun. Haset ettiğin kimse, Allahü teâlânın kendisi için takdir ve taksim ettiği nimetin içerisinde bulunmaktadır. Sen onu, Allahü teâlânın bu ihsanından dolayı haset etmekle, ne kadar haksızlık ve cimrilik yaptığını, ne kadar akılsızlık ettiğini biliyor musun? Eğer onu, sana takdir edilenin onun eline geçeceğinden endişe ederek kıskanıyorsan, bu senin çok cahil olduğunu gösterir. Çünkü senin kısmetini başkası yiyemez. Muhakkak ki Allahü teâlâ sana zulmetmez. Allahü teâlâ senin için takdir ettiğini, sana nasip olarak verdiğini, senden alıp başkasına vermez.
 • Herşeyde O'nun isimlerinden bir isim mevcuttur, herşeyin ismi O'nun ismindendir.
 • Günahların kötü bir kokusu vardır. Allah'ın nuru ile bakanlar bunu anlar, fakat halktan gizler, onları rezil etmezler.
 • Derdi de yaratan O'dur, devayı da. O kendisini öğretmek için belâya mübtela kılar. Böylece hem belâ verebileceğini, hem de bunu kaldırabileceğini gösterir.
 • Dünya bir topluluğa, ahiret bir topluluğa, Hak (c.c.) da bir topluluğa aittir.
 • Allah Teâlâ rızıkların taksimini bitirmiştir. Rızıkta zerre miktarı artma ve eksilme olmayacaktır.
 • Yolculuk, kalbin yolculuğudur. Vuslat, sırların vuslatıdır.
 • Zâhir fıkhını öğren, sonra bâtın fıkhına yönel.
 • Zâhir ilimleri görünen kısmın ışığıdır. Bâtın ilimleri ise görünmeyen kısmın.
 • Şükrün esası, nimetin sahibini bilmek, bunu kalb ile itiraf etmek ve dille söylemektir.
 • Şöyle denilmiştir: "Şeriatın şahitlik etmediği her hakikat zındıklıktır.
 • Sağlam bir kalp tevhid, tevekkül, yakîn, tevfik, ilim, iman ve kurbiyet ile dolar.
 • Kötü arkadaşları terk et. Onlara sevgi duyma, salihleri sev. Yakının bile olsa, kötü arkadaştan uzak dur. Uzak bile olsa, iyi arkadaşlarla beraber ol. Kimi seversen, seninle onun arasında bir yakınlık hâsıl olur. Bu bakımdan, sevgi beslediğin kimsenin kim olduğuna iyi bak.
 • Hayatta olduğunuz müddetçe, ömrü fırsat biliniz. Bir müddet sonra hayat kapısı kapanacak, bu dünyadan ayrılacaksınız. Gücünüz yettiği müddetçe hayırlı işler yapmayı ganimet biliniz. Tevbe kapısı açıkken ve elinizde bu imkân varken bunu fırsat biliniz. Tevbe ediniz. Dua etmeye imkanınız varken, dua ediniz. Salih kimselerle beraber olmayı fırsat biliniz.
 • Ey zavallı! Sana fayda vermeyen şeyler hakkında konuşmayı bırak. Dünya ve ahirette sana fayda verecek işlerle uğraş. Boş işlerle uğraşmayı bırak. Kalbinden dünya düşüncelerini çıkar. Çünkü yakında dünyadan alınacak, ahirete götürüleceksin. Dünyada rahat ve hoş bir hayat arama. Resul-i ekrem; Hayat, ahiret hayatıdır.
 • Tasavvuf yolu sâlihleri görüp onların sohbetlerini ezberlemekle katedilmez.
 • O'nu tanısaydınız, O'nun önünde dilleriniz lâl kesilirdi; kalpleriniz ve diğer uzuvlarınız her halinde edepli olurdu.
 • Müslümanlar hakkında iyi zan sahibi ol. Onlar hakkında niyetini düzelt. Her türlü hayır işi yapmaya koş. Bilmediğin hususlarda ahireti düşünen âlimlere sor.
 • Mümin kimse küçük günahları da büyük görür. Peygamber efendimiz; "Mümin kimse, günahını dağ gibi görüp, kendi üzerine düşeceğinden korkar. Münafık ise, günahını burnu üzerine konan ve hemen uçan sinek gibi görür" buyurdu.
 • Sevgi sözleri arıyorsanız bağlantıya tıklayın. ~ WWW.LOVE.GEN.TR ~
 • İnsanlara rehberlik eden kimsede şu hasletler bulunmazsa, o rehberlik yapamaz. Kusurları örtücü ve bağışlayıcı olması, şefkatli ve yumuşak olması, doğru sözlü ve iyilik yapıcı olması, iyiliği emredip, kötülüklerden men edici olması, misafirperver ve geceleri insanlar uyurken ibadet edici olması, âlim ve cesur olması.
 • İnsanlara gösteriş için amel yapıp, sonra da bunu Allahü teâlânın kabul etmesini istemek yakışır mı? Hırsı, şımarıklığı, azgınlığı ve dünyaya düşkünlüğü bırak. Sevincini ve neşeni biraz azalt. Biraz hüzünlü ol. Peygamber efendimiz başkasının kalbini ferahlandırmak için tebessüm buyururlardı.
 • Tasavvuf yolu zâhirî ve bâtınî hükümlere riayet etmeyi ve her şeyden fânî olmayı gerektirir.
 • Sâlihlerden birisine "Neyi arzu ediyorsun?" diye sorulduğunda, "Arzu etmemeyi arzu ediyorum." diye cevap verdi.
 • Kader üzerinde durup onu delil göstermemiz uygun değildir. Bilakis biz çalışır, çabalar ve ne itiraz, ne de tembellik etmeyiz.
 • Bu işin başı Allah'tan başka ilah olmadığına şehadet etmek, son noktası ise bütün nesneler ve davranışların birbirinin aynı olmasıdır.
 • Kalb dünya arzularından birine bağlı kaldığı ve geçici lezzetlerden birinin peşine takılıp gittiği müddetçe, imkânı yok, ahireti sevmiş olamaz.
 • Büyük âlimlere tâbi olunuz; bidat yoluna, dinde olmayıp, sonradan çıkarılan şeylere sapmayınız. İtaat ediniz, muhalefet etmeyiniz. Sabrediniz, sızlanmayınız. Sabit kalınız, ayrılıp dağılmayınız. Bekleyiniz, ümit kesmeyiniz. Özünüzü günahtan temizleyiniz, kirletmeyiniz. Hele Rabbinizin kapısından hiç ayrılmayınız.
 • Sûfîler Allah Teâlâ'nın Kendisinden başka bir şey istemezler. Onlar nimeti değil, nimet bahşedeni, halkı değil Hâlık'ı isterler.
 • Sûfîler niçini, nasılı, yap yapma'yı unutarak, kendilerini Rablerinin önüne atmışlardır.
 • Sûfî bâtınını ve zâhirini Allah'ın Kitabına ve Resulünün sünnetine uyarak arıtandır. O, sâfiyeti arttıkça vücud denizinden çıkar; iradesini, dilek ve ihtiyarını terkeder.
 • Rabbinizin kereminden dileyin, icabet etse de etmese de O'ndan isteyin. Çünkü O'ndan istemek ibadettir.
 • Nasibin olanı kaybetmezsin, onu senden başkası yiyemez. O başkasının nasibi olmaz. Nasibini ona hırs göstermekle elde edemezsin.
 • Kalp Kitab ve Sünnete göre amel ederse kurbiyet (yakınlık) kazanır. Bunu kazanınca da neyin kendi lehine ve aleyhine, neyin Allah için veya başkası için, neyin de hak ve batıl olduğunu bilir ve görür.
 • Kardeşinin sana yaptığı nasihati kabul et. Ona muhalefet etme. Çünkü o, senin kendinde göremediğin şeyleri görür. Bunun için Resul-i ekrem; "Mümin, müminin aynasıdır" buyurmuştur. Mümin, din kardeşine yapmış olduğu nasihatlerde samimidir. Onun göremediği şeyleri bildirir. Ona, iyilikler ve kötülükler arasındaki farkı gösterir. Ona, lehinde veya aleyhinde olan şeyleri anlatır.
 • Tövbe, yönetim değişikliğidir.
 • Seçme Sözler sayfamızda daha birçok düşünür, ünlü, yazar ve sanatçının sözleri bulunuyor! Bir sonraki sayfamızda Alexander Hill Everett Sözleri bulabilirsiniz.
 • Başka bir Abdülkadir Geylani sözü ekle;

Yorumlar

Henüz kimse tarafından yorum yapılmamış.

Yorum Yaz

Adınız:
Mesajınız:
 

Love.GEN.TR, Aşk ve Sevgi Sitesi
Tüm Hakları Saklıdır © 2004 - 2021