Bugün 10 Aralık 2023 Pazar, aşk beklemez.

Bilgi Üzerine Sözler

 • Mantık bazen korkaklığı kabul edebilme cesaretinden başka bir şey değildir.
  Bernard Shaw
 • Ayıp olan, bir düşünceyi gizlemek değil, o çeşit bir düşünceyi edinmektir. Tuz nasıl yemeklere tat veriyorsa eşyaya nitelik veren de insanların düşüncesidir.
  Anatole France
 • Asıl yetimler anadan babadan değil bilim ve ahlaktan yoksun olanlardır.
  Hazreti Ali
 • Biz yeni bir düşünce hakkında yargıda bulunurken, yalnız deneyle yetinmeyiz, bilimler tarihindeki düşünceler zincirindende yararlanırız.
  Alain
 • Bilgi ve felsefe, geçmiş ve gelecek dertlerin hakkından gelir; ama bugünün dertleri de onun hakkından gelir.
  La Rochefoucauld
 • Her bakış bir gözlem, her gözlem bir düşünce, her düşünce bir bağlantı ve ilişki doğurur. Öyle ki, her dikkatli bakışımızda bir teori kurduğumuzu söyliyebiliriz.
  Goethe
 • Gerçeği arayanlar bütün insanlığın malı olur.
  Voltaire
 • İnsana büyüklük veren düşüncedir.
  Pascal
 • Bilgisizlik tanrının laneti olduğuna göre, bilgi göklere uçabileceğimiz kanatlardır.
  Shakespeare
 • Herkes benim düşünceme katılırsa yanılmış olmaktan korkarım.
  Oscar Wilde
 • Tarih, zamanın nasıl geçtiğini gösteren yemin etmiş tanıktır. O, gerçekliği aydınlatır, bize eski zamanlardan haberler getirir.
  Cicero
 • Hayatta en hakiki murşit ilimdir.
  Atatürk
 • Bilim alçaktakileri yükseltir, bilgisizlik yüksektekileri alçaltır.
  Hazreti Ali
 • Gerçek bilgi yaparak ve denenerek öğrenilen bilgidir.
  Descartes
 • Önce doğruyu bilmek gerekir, doğru bulunursa yanlış da bilinir, ama önce yanlış bilinirse doğruya ulaşılamaz.
  Farabi
 • Haktan ve erdemden yoksun olan bilgi hilekarlıktır, onun akıla bir ilgisi yoktur.
  Platon
 • Felsefe zorunlu görevlerde zayıflığımızı anlamakla başlar.
  Epiktetos
 • Bilgi güçtür.
  Bacon
 • Filozof doğanın pilotudur, cennete götürmek isterken cehenneme de sürükleyebilir.
  Bernard Shaw
 • Tarih, evrenin vicdanıdır.
  Hayyam
 • Tarih, okuyana kendi gözünün görme derecesine göre yol gösteren bir klavuzdur.
  Rousseau
 • Tarih felaketleri ve yoksullukları yansıtan bir tablodur.
  Voltaire
 • Gençliğinde müzik öğrenen, felsefeyi daha iyi anlar.
  Platon
 • Bir şeyi bilmek için, ayrıntılarını bilmek gerekir. Bu da hemen hemen sonsuz olduğuna göre, bilgilerimiz hep yüzeysel ve eksiktir.
  La Rochefoucauld
 • Düşünmeden öğrenmek yitirilmiş bir emektir.
  Konfüçyüs
 • Acaba aşk sözleri arıyor olabilir misin? Doğru yerdesin. ~ WWW.LOVE.GEN.TR ~
 • Gerçeklik, kusursuzluğun ve güzelliğin temeli ve bilgeliğidir.
  La Rochefoucauld
 • Bilgi insanı kuşkudan, iyilik acı çekmekten, kararlı olmak da korkudan kurtarır.
  Konfüçyüs
 • Bize bol bol ziya kucakla gelir,
  Düşmek etrefı görmemektendir.
  Tevfik Fikret
 • Bilim ve tekniğin yeni bir sorun yaratmadan bir sorunu çözebildiğini anımsamıyorum.
  Bernard Shaw
 • Sanıyorum, bu dünyada bilgisizliğin bilime karşı duyduğu kin ve nefretten daha zorlu bir kin ve nefret yoktur.
  Galile
 • Gerçek uçurumun dibindedir.
  Demokritos
 • Var olmaya değer her şey bilinmeye de değerdir. Çünkü bilgi varlığın bir imgesidir. Onda iyi ve kötü aynı anda bulunmaktadır.
  Bacon
 • Bilgiyi, başka kimseler üzerinde üstünlük sağlama, kar ve şöhret ya da bunun gibi aşağılık şeyler için değil; yaşamda ondan yararlanmak ve kullanmak için ara.
  Bacon
 • Doğada meydana gelen tüm değişikler atomların birleşmesi ve hareketlerinden oluşur.
  Newton
 • Düşünür, yeniden düşünen ve şimdiye kadar düşünülmüş şeylerin üzerinde asla yeterince düşünülmemiş olduğu kanısına varan kimsedir.
  Valery
 • Düşünmek günah işlemeye benzer, insan onun zevkini bir kez tattı mı artık ondan vazgeçilmez.
  Erich Fromm
 • Bilginin kendisinde büyük güç vardır.
  Bacon
 • Eğer gerçeği açıklamak istiyorsan, zerafeti terziye bırak.
  Einstein
 • Bilgisiz dürüstlük zayıf yararsızdır, dürüst olmayan bilgi ise tehlikeli ve korkunçtur.
  Samuel Johnson
 • Bilimi, bugünkü bilimin dar çerçevesinden çıkarıp, bilim üstüne getirdiğimiz an tam bilim olur.
  Newton
 • Ben bir şey biliyorsam o da bir şey bilmediğimdendir.
  Sokrates
 • Değişiklikten başka hiçbir şey devamlı değildir.
  Herakleitos
 • Aynı nehirde iki kez yıkanılmaz, çünkü sonradan akan su ilk akan sudan başkadır.
  Herakleitos
 • Yalnız iyi olan bir şey vardır; bilgi. Kötü olan bir şey de bilgi.
  Sokrates
 • Birbirinin tersi olan şeyler birbirinin ilacı olabilirler.
  Hippokrates
 • Astronomi, ruhu yükseklere doğru bakmaya zorlar ve bizi bu dünyadan başka bir dünyaya götürür.
  Platon
 • Hiçbir şey, bazı filozofların söylediği kadar gülünç değildir.
  Cicero
 • Tarihçiler için ilk yasa gerçek olmayanı ağıza almamak, ikincisi ise doğru olan bir şeyi örtbas etmemektir.
  Cicero
 • Düşünmeden vazgeçtiğimiz an, genellikle fırsatı kaçırmış oluruz.
  Publilius Syrus
 • Bir kum tanesinin sırrını çözmesini başarsaydık, bütün dünyanın sırrını öğrenmiş olurduk.
  Einstein
 • İlim irfan murşittir, karanlıkları boğar
  İnsanları cehalet, gaflet bunaltıp boğar.
  Hacıbektaşı Veli
 • Bilim ancak hedefine eriştiğini hayal ettiği zaman tahlikelidir.
  Bernard Shaw
 • Bilim iyi zamanlarda, servet kötü zamanlarda bir sığınak ve iyi bir yol göstericidir.
  Aristoteles
 • Bilgi, insanı kuşkuda, iyilik acı çekmekten, kararlı olmak da korkudan kurtarır.
  Konfüçyüs
 • Yolumuz ilim, irfan ve insanlık sevgisi üzerinde kurulmuştur.
  Hacıbektaşı Veli
 • Bilim servetten üstündür. Çünkü sen serveti korursun bilimse seni korur.
  Hazreti Ali
 • İnsan bir şeyi bilince bildiğinde ısrar etmeli, tek bilgi budur.
  Konfüçyüs
 • Bilgi gençleri besler, yaşlıları tanrılaştırır.
  Cicero
 • Bilgi paraya benzer, kazandıkça tutkuya dönüşür, ancak bu iyi bir tutkudur.
  Bernard Shaw
 • Bilimle gidilmeyen yolun sonu yoktur.
  Hacıbektaşı Veli
 • Bir şeyi ezberlemek bilmek sayılmaz.
  Montaigne
 • Tümüyle kitaba dayanan bir bilgi ne sıkıcı bir bilgidir.
  Montaigne
 • Boş bir çuvalın dik durması zordur.
  Benjamin Franklin
 • Bilgisiz bir kimse, aptaldan daha aptaldır.
  Moliere
 • Büyük cinayetler büyük cahiller tarafından işlenmiştir.
  Voltaire
 • Bilginin efendisi olmak için çalışmanın uşağı olmak şarttır.
  Balzac
 • Bilgilerin bilgisizler üstünlüğü, dirinin ölüye üstünlüğü kadardır.
  Aritoteles
 • Eksik bilgi insanı yanıltır.
  Nietzsche
 • Bir şeyi gerçekten bilmek onu anlamakla olur.
  Sokrates
 • Bilimin amacı felsefeyi ilerletmektir.
  Newton
 • Bilginin kendi mutluluğun ustasıdır.
  Platon
 • Duygusu olan çok şey bilir.
  Balzac
 • Bilginin asıl amacı insan yaşamına yeni tutkular yeni zenginlikler vermektir.
  Bacon
 • Doğa bize bilginin tohumlarını vermiştir, bilginin kendisini değil.
  Seneca
 • Günahtan kaçınmayan bilgin, ışık tutan bir kördür. Doğru yolu gösterir ama kendisi göremez.
  Sadi
 • Sevginin dile gelmiş halidir, sevgi sözleri... ~ WWW.LOVE.GEN.TR ~
 • Bilge kişi her şeye şaşan kişidir.
  Andre Gide
 • Eğer bilim, umutla olsaydı, dünyadaki bütün insanlar bilimadamı olurdu.
  Hazreti Ali
 • Susan bir bilgin, bir sözcük söylemeyen aptaldan farksızdır.
  Moliere
 • Hiçbir şey bilmediğimi biliyorum.
  Sokrates
 • İlim kendini bilmektir.
  Yunus Emre
 • Soru da bilgiden doğar, yanıt da.
  Mevlana
 • Bilgi sakalla ölçülemez.
  Moliere
 • Bir şey bildiğin zaman, onu bildiğini göstermeye çalış. Bir şey bilmiyorsan, onu bilmediğini kabul et. işte o bilgidir.
  Konfüçyüs
 • İnsan ne kadar az bilirse o kadar çok bildiğini sanır.
  Rousseau
 • Bilgili olan güçlü olur.
  Firdevsi
 • Dehanın ilk ve son şartı, gerçeği sevmektir.
  Goethe
 • Doğada rastlanan her taşın altına bakmalıdır. Çünkü gerçeğe bazen caddelerde değil, patika yollarda rastlanır.
  Bacon
 • İnsanların duyguları bilgileriyle ters orantılıdır.
  Russell
 • Düşünüyorum, öyleyse varım.
  Descartes
 • Düşünmek ruhun kendi kendine konuşmasıdır.
  Platon
 • insanın bilgisi arttıkça huzursuzluğu da artar.
  Goethe
 • Dünyada her şey için, uygarlık için, yaşam için, başarı için, en gerçek yol gösterici bilimdir, fendir.
  Atatürk
 • Felsefe sanatların en yükseğidir.
  Platon
 • Hatalı bir düşüncenin meyve vermemesi olanaksızdır.
  Tolstoy
 • Düşünmek görmek demektir.
  Balzac
 • İnsanın eninde sonunda alışamayacağı bir düşünce yoktur.
  Camus
 • Düşünce de gıdadır.
  Victor Hugo
 • Bilim ve sanat uzun, ömür kısadır.
  Hippokrates
 • Bilim yolunda koşulmaz, ağır ağır ilerlenir.
  Freud
 • Bildiğini bilenin arkasından gidin
  Bildiğini bilmeyeni uyandırın
  Bilmediğini bilene öğretin
  Bilmediğini bilmeyenden uzaklaşın.
  Konfüçyüs
 • Bilgi Üzerine Sözler kategorisi için yeni bir söz ekle;

Toplam 2 sayfa, 1. sayfadasın: 1, 2, Sonraki

Yorumlar

Henüz kimse tarafından yorum yapılmamış.

Yorum Yaz

Adınız:
Mesajınız:
 

Love.GEN.TR, Aşk ve Sevgi Sitesi
Tüm Hakları Saklıdır © 2004 - 2021