Bugün 13 Nisan 2024 Cumartesi, aşk laftan anlamaz ki!

Hz Muhammed Sözleri

 • Emirleriniz hayırlılarınız, zenginleriniz hoşgörülüleriniz, işleriniz aranızda danışmayla olduğunda yerin üstü sizin için yerin altından daha hayırlıdır. Ama emirleriniz serlileriniz, zenginleriniz cimrileriniz, işleriniz kadınlarınızın elinde olduğunda yerin altı sizin için yerin üstünden daha hayırlıdır.
 • Veren el alan elden yücedir.
 • Yemek pişirmek ,
  Çamaşır yıkamak,
  Ev süpürmek ,
  Çocuğa bakmak kadının vazifesi değildir.
  Bunları yapıyorsa sana ikramıdır!
 • İnsan oğlu ihtiyarladıkça ondaki iki haslet gençleşir: İhtiras tamah ve arzu.
 • İmanı en üstün olanınız, en güzel ahlaklı olanınızdır.
 • İman ikiye ayrılır; yarısı sabır ve yarısı da şükürdür.
 • İman, yetmiş küsur şubedir ve utanma imandan bir şubedir buyurmuştur.
 • İlim öğrenmek için yola çıkan kimse dönünceye kadar Allah yolundadır.
 • İlim öğrenmek erkek kadın tüm Müslümanlara farzdır.
 • Çalışırken en çirkin insan bile güzeldir.
 • İki müslüman birbirine kılıç çektiği zaman, öldüren de, ölen de cehennemdedir.
 • Siz Cehennemi İğne Deliği Kadar Yerden Görseydiniz, Başınızı Secde'den Kaldırmazdınız...
 • Ey gerçek hayat sahibi ve her şeyi ayakta tutan Allahım, rahmetinden medet umarım.
 • Kim, üzerinde Ramazan ayının orucu olduğu halde ölecek olursa, (ölünün velisi) her bir gün yerine, bir fakire yiyecek versin.
 • Deveni bağla, ondan sonra tevekkül et.
 • Bir insanın gerçek zenginliği , onun bu dünyada yaptığı iyilikleridir.
 • Kim bir kavme misafir olursa, onlar müsaade etmedikçe nafile oruç tutmasın.
 • Kim orucu fecirden önce niyetle (kesin kılmazsa) onun orucu yoktur.
 • Kur'an'ın haram kıldığını, helal sayan bir kimse, Kur'an'a inanmamıştır.
 • Kötü ahlaklılık , uğursuzluktur.
 • Koşarak yürümek mü'min'in değerini yok eder.
 • Kolaylaştırınız, güçleştirmeyiniz, müjdeleyiniz, nefret ettirmeyiniz.
 • Kendisini fakir gösteren kimse, fakirleşir.
 • Kişi malı, hanımı ve çocuğuyla imtihan edilir.
 • Kişi din kardeşine kâfirlik isnad ederse, bu isnad ikisinden birine döner.
 • En muhteşem aşk sözleri bizde! ~ WWW.LOVE.GEN.TR ~
 • Kim bir mü'mini kasten öldürürse, cezası, içinde ebediyyen kalacağı cehennemdir.
 • Kim bir hayırlı işi yapmaya yönelirse, onu yapan kadar mükâfat alır.
 • Kıyamet gününde bilginlerin mürekkebi şehitlerin kanıyla tartılır.
 • Kavimler layık oldukları şekilde yönetilirler.
 • Kardeşini bir günahından dolayı ayıplayan kişi, günahı işlemedikçe ölmez.
 • Kadere iman, Allah'ın birliği (tevhid) inancı ile irtibatlıdır.
 • Mazlumun bedduasından sakınınız. o dua ile Allah arasında perde yoktur.
 • Merhamet etmeyene merhamet edilmez.
 • Mülk küfr ile yaşar, zulm ile yaşamaz. (Adalet mülkün temelidir.)
 • Mümin, bir delikten iki defa sokulmaz.(Mümin, iki defa aynı yanılgıya düşmez)
 • Mü'min, elinden dilinden başka Müslümanların güvende olduğu kişidir.
 • Mü'minlerden iki grup birbiriyle çarpışırlarsa, aralarını düzeltin.
 • Müslüman, insanların elinden ve dilinden emin olduğu kimsedir.
 • Müslüman, kardeşinin pazarlığı üzerine pazarlık yapmasın buyurmuştur.
 • Hediyeleşiniz. Çünkü hediye kalpteki kini giderir.
 • Ne yaparsan, onun karşılığını göreceksin.
 • Okumak, kadın ve erkek her müslümana farzdır.
 • Ölmeden önce ölünüz. (Ölmünden önce Allah'a ulaşınız.)
 • Övmek ve övülmekten uzak durun. Çünkü o, kişiyi manen boğazlamaktır.
 • Rüşvet veren de alan da cehennemdedir.
 • Sabırlı ve temkinli davranmak Allah'tan; acele etmek ise şeytandandır.
 • Sizden bir kimse mescide girdiğinde oturmadan önce iki rekât namaz kılsın.
 • Sizin en hayırlılarınız, hanımlarına karşı en iyi davrananlarınızdır.
 • Sizin en hayırlınız, ailesine hayırlı olandır.
 • Sizin hayırlı olanınız aile efradına hayırlı olanınızdır.
 • Sizler Türklerle savaşmadıkça kıyamet kopmaz.
 • Sonradan özür dilemeyi gerektiren şeyleri yapmaktan kaçınınız.
 • Sahur yemeği yiyin, zira sahurda bereket var.
 • Şeref, edep iledir. Soy ile değildir.
 • Temizlik imanın yarısıdır.
 • Türk olan benim ordularımdır.
 • Utanmak güzeldir ama kadınlarda olursa daha da güzel olur.
 • Yeryüzündeki alimler, gökteki yıldızlar gibidir.
 • Zarar vermek ve zarara zararla karşılık vermek yoktur.
 • Zenginlik , servetin çokluğuyla değildir. Gerçek zenginlik ruhun zenginliğidir.
 • Zenginlik mal çokluğuyla değildir. Bilakis zenginlik göz tokluğuyladır.
 • Zenginlerin davet edilip de fakirlerin çağrılmadığı düğün yemeği, ne kötü bir yemektir!
 • Yapılan işler niyetlere göre değerlenir. Herkes yaptığı işin karşılığını niyetine göre alır.
 • Ümmetim 73 fırkaya ayrılır, bid'at ehli olan 72'si Cehenneme gider. Yalnız bir fırka kurtulur. Cehennemden kurtulan fırka, benim ve Eshabımın gittiği yolda gidenlerdir.
 • Üç dua vardır ki, bunlar şüphesiz kabul edilir: Mazlumun duası, yolcunun duası ve babanın evladına duası.
 • Ümmetim dinar ve derhemi (parayı, maddi varlıkları) yücelttiği zaman onlardan İslam'ın heybeti kaldırılır. İyilikle emretmeyi terk ettikleri zaman da vahyın bereketinden mahrum kılınırlar.
 • Üç şey vardır orucu bozmaz: Hacamat olmak (kan aldırmak), kusmak, ihtilam olmak.
 • Ümmetimden bir takım kimseler, ismini değiştirerek şarabı(alkollü içecekleri) içecekler. Bu esnada başkaları ucunda (yanlarında) çalgılar çalınacak ve şarkıcı kadınlar olacak. İşte önün için Allah onları yere batıracak ve aralarından bazılarının şekli maymun'a ve domuz'a çevrilecek.
 • Üç şeyden dolayı ümmetim için korkuyorum: İhtiraslı olmak, heva-hevese uymak ve sapık önder.
 • Ümmetinin cemaatinin kimler olduğu hakkında Resulullah(sav)'a soru soran bir kişiye şöyle buyurdu: :Ümmetimin cemaati, az olsalar da hak ehli olanlardır.
 • Türkler size dokunmadıkça, siz onlara sakın dokunmayınız! Gün gelecek ümmetimin idaresi Türkler 'in eline geçecektir..
 • Şurası muhakkak ki, oruçlunun iftarını açtığı zaman reddedilmeyen makbul bir duası vardır.
 • Sizden her kim, bir hurmanın yarısı ile de olsa kendini ateşten korumaya gücü yeterse bunu yapsın.
 • Sizden biriniz mal ve halk (evlat) hususlarında kendisinden üstün olan kimselere baktığında bir de kendisinin üstün olduğu daha aşağı kimselere baksın.
 • Sizden biriniz, (din) kardeşinin aynasıdır. Öyle ise onun üzerinde rahatsız edici bir şey gördüğünde gidersin.
 • Sevginin dile gelmiş halidir, sevgi sözleri... ~ WWW.LOVE.GEN.TR ~
 • Sana emanet edilen şeyi iyi sakla, birinin hıyanetine uğradığın zaman hoş gör ve hıyanete hıyanetlikle karşılık verme.
 • Sakın kendisine verdiğin kıymeti sana vermeyenle arkadaş olma.
 • Siz iffetli (namuslu) olunuz ki, hanımlarınız da iffetli olsunlar. Anne babanıza iyilik ediniz ki, çocuklarınız da size iyilik etsinler.
 • Sizden birinizin, arzusu benim getirdiğim (Kur'an'a Şeriat)e uymadıkça kâmil imanla iman etmiş olamaz.
 • Sizden kim (Şeriata uymayan) bir kötü iş görürse onu eliyle düzeltsin, buna gücü yetmezse diliyle düzeltsin. Buna da gücü yetmezse kalbiyle bügzetsin. Bu sonuncusu ise imanın en zayıf mertebesidir.
 • Rabb olarak Allah'a, din olarak İslam'a, peygamber olarak Muhammed (s.a.v) erazi olan kişi imanın tadını tatmış demektir.
 • Rabbını gazablandıracak bir meselede sultanı hoşnud eden(etmeye çalışan) Allah'ın dininden çıkmış olur.
 • Pehlivan, herkesi yenen kimse değildir. Pehlivan, ancak öfke zamanında kendini tutan kimsedir.
 • Putlara tapmanın dışında, halkla cedelleşmekten men edildiğim kadar hiçbir şeyden men edilmedim.
 • Pişmanlık duymak, bir çeşit tövbedir.
 • Peygambere itaat eden Allah'a itaat etmiş olur.
 • Pek çok günahları olan bir kimse dahi olsa, zulme uğrayanın bedduası kabul görür. Fasıklığı kendine.
 • Oruçlunun yanında oruçsuzlar yemek yiyecek olursa, melekler oruçluya rahmet okurlar.
 • Oruç perdedir. Biriniz birgün oruç tutacak olursa kötü söz sarfetmesin, bağırıp çağırmasın. Birisi kendisine yakışıksız laf edecek veya kavga edecek olursa "ben oruçluyum! desin (ve ona bulaşmasın)
 • Oruçlu için iki sevinç vardır: Biri,orucu açtığı zamanki sevincidir; diğeri de Rabbine kavuştuğu zamanki sevincidir. Oruçlunun ağzından çıkan koku (halüf), Allah indinde misk kokusundan daha hoştur.
 • Nefsim kudretinin elinde olan Allah'a yemin ederim ki, Ben kendisine babasından ve çocuğundan daha sevgili oluncaya kadar sizden biriniz kamil imanla iman etmiş olmaz.
 • Nerede olursan ol Allah'a karşı gelmekten sakın; yaptığın kötülüğün arkasından bir iyilik yap ki bu onu yok etsin. İnsanlara karşı güzel ahlakın gereğine göre davran.
 • Müslüman kardeşine sahtekârlık yapan, ona zarar veren ve ona hile yapan bizden değildir.
 • Münafıklığın alameti üçtür : konuştuğu zaman yalan söyler, vaat ettiği zaman sözünde durmaz, emanete hıyanet eder.
 • Müslüman dilinden ve elinden müslümanların güvende olduğu kişidir. Mü'min de insanların malları ve canları hususunda kendisine güvendiği kişidir.
 • Mümin) kardeşinle münakaşa etme, onun hoşuna gitmeyecek şakalar yapma ve ona yerine getirmeyeceğin bir söz verme.
 • Mümin) kardeşine tebessüm etmen sadakadır. İyiliği emredip kötülükten sakındırman sadakadır. Yolunu kaybeden kimseye yol göstermen sadakadır. Yoldan taş, diken, kemik gibi şeyleri kaldırıp atman da senin için sadakadır.
 • Kalbinden tam bir sadakatle Allah'tan başka ilah olmadığına ve Muhammed'in de Allah'ın resûlü olduğuna şehadet eden bir kimseyi Allah, cehennem ateşine haram kılar.
 • Kıyamet gününde Allah, kullarından birini çağırır, huzurunda durdurarak malının hesabını sorduğu gibi, makamının da hesabını sorar.
 • Kıyamete yakın Müslümanlar içinde en az bulunacak şey; helal para ile kendisine güvenilecek arkadaştır.
 • Seçme Sözler sayfamızda daha birçok düşünür, ünlü, yazar ve sanatçının sözleri bulunuyor! Bir sonraki sayfamızda Hz Ömer Sözleri bulabilirsiniz.
 • Başka bir Hz Muhammed sözü ekle;

Toplam 3 sayfa, 2. sayfadasın: Önceki, 1, 2, 3, Sonraki

Yorumlar

Henüz kimse tarafından yorum yapılmamış.

Yorum Yaz

Adınız:
Mesajınız:
 

Love.GEN.TR, Aşk ve Sevgi Sitesi
Tüm Hakları Saklıdır © 2004 - 2021